A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Cелищний бюджет на 2020 рік

        

 

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

15 засідання

Р І Ш Е Н Н Я

 

20  грудня     2019  року                  Наркевичі                             № 187

 

Про  схвалення проекту селищного

Бюджету Наркевицької селищної

Об’єднаної територіальної

Громади на 2020 рік

 

 

                     Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу селищної ради Петрук Н.П. про селищний бюджет Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статею 76 Бюджетного кодексу України виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

        1.  Схвалити проект селищного бюджету Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік по доходах та видатках в сумі 47000000 грн.

        2. Подати на сесію селищної ради проект бюджету Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік для розгляду та прийняття відповідного рішення.

       3. Контроль за виконання даного рішення покласти на нач. відділу обліку та звітності селищної ради Богомазюк М.В.

 

 

Селищний голова ___________Л.ГУЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

      УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Наркевицька селищна рада

                                                                                                              

 РІШЕННЯ

Шістдесят першої (позачергової) сесії  селищної ради

від  21 грудня 2019 року №2-61 /2019

 

 

«Про  селищний  бюджет 

на 2020 рік»                                                           

                           

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування»,  Наркевицька селищна  рада вирішила:

                                                                                                                   

  1. Визначити на 2020 рік:

            доходи місцевого бюджету у сумі 47 030 745 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – у сумі 46 231 745 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – у сумі 799 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  47 030 745 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – у сумі 46 224 180 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – у сумі 806 565 гривень;

профіцит за загальним  фондом місцевого бюджету – у сумі 7565 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним  фондом місцевого бюджету у сумі 7565 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 50000 гривень, що становить 0,1 відсоток видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

резервний фонд селищного бюджету у розмірі  200 000 гривень. , що становить 0,6 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл видатків місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм   згідно з додатком 6 до цього рішення.

           6. Установити, що у загальному фонді  бюджету Наркевицької  селищної  ради    на 2020 рік:

 6.1 До доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені у частині першій статті 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України,  (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»:

 6.2 Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 та частиною першою статті 73 Бюджетного кодексу України ;

            7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету Наркевицької  селищної ради   на 2020 рік:

 7.1 У частині доходів є надходження, визначені у частині 1 статті 691 Бюджетного кодексу України;

 7.2 У частині фінансування є надходження, визначені у частині другій статті 72 Бюджетного кодексу України;

 8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно  з пунктом 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2, 3 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 9. Визначити на 2020 рік захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти місцевим бюджетам ;

- поточні трансферти населенню.

 

 10.   Надати право селищній раді в особі голови здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

          11. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право виконкому селищної ради в особі селищного голови   отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, які покриваються  Державною казначейською службою України  в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету забезпечити безумовне  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

12.1 Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

12.2 Здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

12.3 Здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

12.4 Забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

-оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

 12.5 Взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

 12.6 Забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 13. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

14. Відповідно до статей 23 і 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконкому селищної ради  повноваження у міжсесійний період селищної  ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частини селищного  бюджету в разі надання, збільшення (зменшення) селищному бюджету   обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та районного  бюджету, та подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

15.Установити, що в тих випадках, коли  депутати селищної  ради вносять пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з селищного  бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення інших видатків селищного   бюджету.

 

      16. Дане рішення набуває чинності з 1 січня 2020 рок і діє до 31 грудня 2020 року.

     17. Додатки №1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

      18. Фінансовому відділу селищної ради відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити оприлюднення цього рішення у місцевих засобах масової інформації у десятиденний термін з дати його прийняття.

     19. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 року в межах бюджетного періоду.

               20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Павлюк І.О.).  

 

 

 

Селищний голова                                                                  Л.Гула

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь