A A A K K K
для людей із порушенням зору
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення сесій №6 -11/2021 «Про погодження внесення змін до статуту Громадського формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок»»

Кількість переглядів: 13
Скликання: 8 скликання
Сесія: 11 сесія
Тип документу: Рішення сесій
Дата: 26.10.2021
Номер документу: 6 -11/2021
Назва документу: Про погодження внесення змін до статуту Громадського формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок»
Прикріплені файли:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

VIII скликання

РІШЕННЯ

Одинадцятої сесії

26 жовтня 2021 року                          Наркевичі                           № 6 -11/2021

Про погодження внесення змін до статуту

Громадського формування з охорони

громадського порядку  «Громада і порядок»

 

Заслухавши інформацію керівника Громадського формування з охорони громадського порядку “Громада і порядок” Сніжану Дяченко про необхідність погодження нової редакції Статуту ГФ у зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному поділі Хмельницької області, які затверджені на загальних зборах Громадського формування з охорони громадського порядку “Громада і порядок”, відповідно до закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону № 1835-III від 22 червня 2000 року, Постанови Кабінету Міністрів України №1872 від 20.12.2000 року “Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов´язки члена такого формування”, ст 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Погодити внесення змін до статуту громадського формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок» (ГФ з ОГП «Громада і порядок»), виклавши у новій редакції згідно з додатком.

2. Узгодити діяльність громадського формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок» (ГФ з ОГП «Громада і порядок») відповідно до статуту в межах Наркевицької територіальної громади.

3. Громадському формуванню з охорони громадського порядку «Громада і порядок» (ГФ з ОГП «Громада і порядок») повідомити суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в 5-ти денний термін з дня прийняття цього рішення про внесення змін до статуту.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  регламенту, депутатської  діяльності, етики, прав людини та законності (голова Ващук Г.В.).

 

 

Селищний голова                               Любов Гула

 

 

Додаток 1

до рішення 11 сесії селищної ради

від 26.10.2021 № 6-11/2021

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник

ГУНП в Хмельницькій області полковник  поліції                                   

_____________Руслан ГЕРАСИМЧУК

“___ “_____________ 20____р.

         

ПОГОДЖЕНО                             

Виконавчий комітет Наркевицької селищної ради

 

________________  Любов Гула

«___»________________ 20___ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

громадського формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок»

 

 

 

 

 

 

2021 рік (Нова редакція)

І. Загальні питання


 
1. Громадське формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок» (далі - формування) створюється відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

2. Формування створюється як громадське об'єднання на добровільних засадах з метою сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні кримінальних і адміністративних правопорушень, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій.

3. Правовою основою діяльності формування є Конституція України, Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", інші закони України, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку, боротьби з кримінальними та адміністративними правопорушеннями, а також статут формування.

4. Формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банків, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.

5. Формування відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, може виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах.

6. Місцезнаходження формування: Україна, 31260, смт. Наркевичі, Хмельницького району, Хмельницької області.

7. Повна назва:

українською мовою: Громадське формування з охорони громадського порядку «Громада і порядок».

8. Скорочена назва:

українською мовою: ГФ з ОГП «Громада і порядок»

II. Основні завдання формування

1. У сфері охорони громадського порядку:

- надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні кримінальним і адміністративним  правопорушенням;

- інформування органів та підрозділів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця зосередження злочинних угруповань;

- сприяння органам Національної поліції у виявленні кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій:

- надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

- участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку.

III. Права формування

1. Для виконання своїх завдань формування та його члени мають право:

- брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з поліцейськими;

- вживати разом з працівниками поліції заходів до припинення кримінальних і адміністративних правопорушень;

- представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;

взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

проведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення кримінальних і адміністративних правопорушень;

надання допомоги у запобіганні та припиненні кримінальних правопорушень у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території міст, інших населених пунктів;

охорону природи і пам'яток історії та культури;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

- вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання кримінальним і адміністративним правопорушенням, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню;

- підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

2. Формування провадить свою діяльність під контролем національної поліції, шляхом:

- спільного з працівниками поліції патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників;

- участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами міської ради;

- участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

IV. Структура формування і територія, в межах якої провадиться його діяльність.

1. У формуванні можуть бути створені такі структурні підрозділи, як загони, штаби тощо.

2. Формування діє в межах Наркевицької селищної територіальної громади Хмельницького району  Хмельницької області.

V. Створення та діяльність керівних і виконавчих органів формування, їх повноваження

1. Вищим керівним органом формування є загальні збори членів формування (далі - загальні збори).

2. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

3. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу виконавчого органу, або не менше 20 відсотків загальної кількості членів формування, чи на вимогу ревізійної комісії.

4. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів члени формування повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення.

5. Загальні збори є правоможними, якщо на них присутні не менше 50 відсотків членів формування. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, про що члени формування повідомляються додатково.

6. Рішення на загальних зборах  приймаються простою більшістю голосів і оформляються протоколом, що підписується головуючим та секретарем загальних зборів. Протокол підлягає постійному зберіганню.

7. Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для всіх членів формування, в тому числі тих, що не голосували за прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і обов'язків членів формування, які є обов'язковими тільки для тих членів, що голосували за їх прийняття.

8. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) прийняття статуту формування та внесення змін до нього;

2) затвердження складу та обрання керівника виконавчого органу формування та його заступників;

3) затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заявою із складу членів формування;

4) затвердження кошторису формування;

5) прийняття рішення про припинення діяльності формування;

6) затвердження порядку відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів;

7) затвердження річного звіту про діяльність формування та висновків ревізійної комісії;

8) вирішення питання щодо сплати членських  внесків  та  їх розміру;

9) вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів формування;

10) затвердження структури формування;

11) вирішення питання щодо відчуження основних фондів формування.

9. Для забезпечення поточної діяльності формування створюється виконавчий орган - Штаб, який підзвітний і підконтрольний загальним зборам формування.

10. До компетенції Штабу належить:

1) підготовка кошторису формування, річного звіту про діяльність формування;

2) ведення обліку посвідчень і нарукавних пов'язок членів формування;

3) укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних осіб,

у тому числі транспортними засобами, інвентарем, засобами зв'язку тощо;

4) ведення документації,  бухгалтерського обліку та подання звітності;

5) організація проведення загальних зборів.

11. Керівник Штабу забезпечує виконання рішень загальних зборів та Штабу, діє без довіреності від імені формування, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами формування відповідно до затвердженого кошторису.

12. Засідання Штабу проводяться не рідше одного разу на три місяці і скликаються його керівником. Рішення Штабу приймається не менше ніж 2/3 голосів усіх  його членів.

13. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю штабу із числа членів формування обирається ревізійна комісія.

14. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

15. Рішення загальних зборів щодо затвердження річного звіту про діяльність формування, його кошторису, розміру членських внесків приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

16. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виявлення зловживань, вчинених членами  штабу.

VI. Умови і порядок прийняття громадян до складу формування і вибуття з нього

1. До складу формування приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов'язання.

2. Члени формування можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації формування після проходження відповідної правової і спеціальної підготовки в органах Національної поліції та одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення і нарукавної пов'язки члена формування.

3. Не можуть бути членами формування особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

4. Громадяни приймаються до складу формування та виключаються з нього за їх заявою у порядку, встановленому загальними зборами.

У разі вчинення членом формування діяння, несумісного з подальшим перебуванням його у складі формування, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків члена формування може бути виключено із складу формування рішенням загальних зборів за поданням штабу.

VII. Статутні


« повернутися до всіх документів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь