A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про затвердження Положення про порядок приватизації комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

Дата: 18.12.2018 10:14
Кількість переглядів: 170


УКРАЇНА

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

РІШЕННЯ

48 сесії

«18» грудня  2018 року       Наркевичі                         № ___________

 

Про затвердження Положення про порядок

приватизації комунального майна Наркевицької

селищної об’єднаної територіальної громади  

                  

Відповідно до пунктів 4 та 5 статті 13 Бюджетного Кодексу України, пункту 25 статті 26, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних напрямків Програми соціального та економічного розвитку Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, селищна рада

ВИРІШИЛА :

Затвердити Положення про порядок приватизації комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади (додається).
Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку          (Павлюк І.О. – голова комісії)


                            Селищний голова                                                             Л.В. ГУЛА


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  48  сесії

Наркевицької селищної ради

«18» грудня 2018 р. №___

                        

Положення

про порядок приватизації комунального майна

 Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

Положення про порядок приватизації комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади  (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного та комунального майна»,  «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність», постанови Кабінету Міністрів України: від 10.05.2018 р. № 432 «Про Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації інших нормативно-правових актів з питань  регулювання відносин з приватизації комунального майна.

Дане положення діє на території Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади і визначає єдиний порядок приватизації комунального майна Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади  юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, та оформлення ними права власності на майно.


1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає механізм приватизації комунального майна з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні відповідно до положень Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор електронної торгової системи – юридична особа, визначена Кабінетом Міністрів України відповідальною за забезпечення функціонування електронної торгової системи;

2) аукціон – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

3) аукціон без умов - спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об’єкта приватизації;

4) аукціон в електронній формі (електронний аукціон) – вид аукціону в режимі реального часу в Інтернеті;

5) аукціон із зниженням стартової ціни – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким орган приватизації знижує стартову ціну об’єкта приватизації у встановленому цим Законом порядку;

6) аукціон з умовами – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну і взяв на себе зобов’язання виконати умови продажу об’єкта приватизації;

7) аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій – спосіб продажу об’єкта приватизації, за яким стартова ціна об’єкта приватизації покроково знижується в ході аукціону, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій;

8) викуп – спосіб продажу об’єкта приватизації одному покупцю;

9) гарантійний внесок – сума коштів, що становить визначену у відсотках частину стартової ціни об’єкта приватизації, яка вноситься потенційним покупцем об’єкта приватизації для забезпечення виконання його зобов’язання щодо участі в аукціоні у вигляді грошових коштів або банківської гарантії;

10) електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в Інтернеті, підключений до центральної бази даних та забезпечує організатору аукціону, потенційним покупцям, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;

11) електронна торгова система – дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, який надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;

12) єдиний майновий комплекс комунального підприємства, його структурного підрозділу – усі види майна, призначені для діяльності підприємства, його структурного підрозділу, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировина, продукція, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші права, включаючи права на земельні ділянки;

13) завершення приватизації – продаж об’єкта приватизації (усіх акцій, передбачених до продажу, єдиного майнового комплексу, іншого майна тощо) та перехід права власності на такий об’єкт покупцю, що оформлюється наказом відповідного органу приватизації;

14) інформаційний пакет – відомості про комунальне підприємство, єдиний майновий комплекс якого є об’єктом приватизації, зокрема про його фінансовий стан, документи та відомості, необхідні та достатні для отримання дозволу на концентрацію, та інші відомості, у тому числі інформація з обмеженим доступом (крім таємної та службової інформації), визначені органом приватизації територіальної громади;

15) крок аукціону – надбавка (дисконт), на яку в ході аукціону здійснюється підвищення або зниження ціни об’єкта приватизації;

16) класифікація об’єктів приватизації – поділ об’єктів приватизації за відповідними критеріями для визначення способу приватизації;

17) оператор електронного майданчика – юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з Адміністратором електронної торгової системи, істотні умови якого визначаються Кабінетом Міністрів України;

18) організатор аукціону – орган приватизації Наркевицької селищної ОТГ або залучена ним юридична особа, яка діє відповідно до договору, укладеного з органом приватизації;

19) орган приватизації – виконавчий комітет Наркевицької селищної ради;

20) приватизація комунального майна (далі - приватизація) – платне відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути покупцями;

21) припинення приватизації – рішення органу приватизації про припинення вчинення будь-яких дій, спрямованих на приватизацію (продаж) об’єкта приватизації;

22) реєстраційний внесок – сума коштів у розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року - для об’єктів малої приватизації, що вноситься за реєстрацію заяви на участь у приватизації потенційним покупцем об’єкта малої приватизації - на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до місцевого бюджету.

Реєстраційний внесок не повертається потенційному покупцю, крім випадків, передбачених цим Законом;

23) рішення про приватизацію – рішення, що приймається органам приватизації щодо кожного об’єкта приватизації;

24) стартова ціна об’єкта приватизації – ціна, з якої розпочинаються торги щодо кожного об’єкта приватизації;

25) центральна база даних – сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;

26) ціна продажу – ціна, за якою об’єкт приватизації продано покупцю у спосіб, визначений цим Законом.

2. Об’єкти приватизації

2.1. До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать усі об’єкти малої приватизації права комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна» та іншими законами України.

2.2. До об’єктів малої приватизації належать:

1) окреме майно – рухоме та нерухоме майно комунальних підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти комунальним майном; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;

2) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;

3) об’єкти соціально-культурного призначення (об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств;

4) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.

2.3. Приватизації не підлягають:

1) майно, що становить матеріальну основу органів місцевого самоврядування і безпосередньо забезпечує виконання цими органами встановлених законодавством завдань;

2) майно закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;

3) об’єкти культури, мистецтва, об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, пам’ятки археології;

4) спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для захоронення відходів, на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

4) об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт;

5) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;

6) об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою населених пунктів, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;

7) місця поховання;

8) захисні споруди цивільного захисту;

9) приміщення, в яких розміщуються комунальні заклади освіти.

3. Суб’єкти приватизації повноваження

3.1. Суб’єктами приватизації є:

- орган приватизації Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади;

- покупці: громадяни України, іноземні громадяни; юридичні особи, зареєстровані на території України (крім передбачених частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»

4. Порядок приватизації

4.1. Порядок приватизації комунального майна передбачає:

1) формування та затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації;

2) опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, на офіційному сайті селищної ради та в електронній торговій системі;

3) прийняття селищною радою рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності;

4) проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства;

5) затвердження у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», умов продажу об’єктів приватизації, розроблених аукціонною комісією;

6) опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта приватизації;

7) проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;

8) укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу;

9) опублікування інформації про результати приватизації;

10) прийняття рішення про завершення приватизації.

4.2. Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права власності і оформлюється рішенням органу приватизації.

5. Формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації

5.1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи приватизації, уповноважені органи управління об’єктами комунальної власності або покупці.

5.2.. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється селищною радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.

Заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, подаються покупцями до органу приватизації і розглядаються ним протягом 30 днів з подальшою передачею проекту рішення щодо включення до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації на розгляд селищної ради. В п’ятиденний строк після прийняття селищною радою рішення про включення об’єкту права комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, письмово повідомляють про це заявника, балансоутримувача об’єкта, що приватизується, а також відповідний уповноважений орган управління.

5.3. Опублікування інформації про прийняття рішення про включення об’єкту права комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації здійснюється на офіційному веб-сайті селищної ради та в електронній торговій системі протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення місцевою радою рішення.

5.4. Орган приватизації припинє приватизацію об’єкта приватизації у випадках ухвалення селищною радою рішення про скасування попереднього рішення про приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності.

6. Способи приватизації

6.1. Приватизація комунального майна здійснюється шляхом:

1) продажу об’єктів права державної або комунальної власності на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами, аукціоні без умов, аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, аукціоні із зниженням стартової ціни;

2) викупу об’єктів приватизації.

7 . Подання заяви на участь у приватизації

7.1. Потенційні покупці разом із заявою у довільній формі зобов’язані подати до органу приватизації наступні інформацію і документи на участь у приватизації:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - копія паспорта громадянина України, або копія документа, що посвідчує особу (для іноземних громадян);

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському банку, на рахунок, оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.;

5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також документальне підтвердження, що такий кредитор бажає розглянути можливість надання відповідного обсягу фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано переможцем аукціону. Кредитором не можуть бути особи передбачені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна».

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», покладається на покупця.

Орган приватизації не має права витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості.

7.2. Потенційний покупець, який має намір взяти участь в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації сплачується на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації реєстраційний внесок,суму якого Оператор електронного майданчика перераховує на рахунок місцевого бюджету протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу аукціону

7.3. Потенційний покупець, який має намір взяти участь в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації сплачує гарантійний внесок, у вигляді грошових коштів, на відповідний рахунок оператора електронного майданчика, який протягом п’яти робочих днів з дня проведення аукціону зараховує їх до місцевого бюджету.

8. Продаж об’єктів малої приватизації

8.1. Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах, відповідно до «Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації» та «Порядку відбору операторів електронних майданчиків» затверджених Кабінетом Міністрів України.

8.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.

8.3. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення аукціону.

8.4. Для продажу об’єктів приватизації органом приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється Положенням про аукціонну комісію, затвердженим рішенням селищної ради № ____ від «18» грудня 2018 року.

Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органом приватизації.

Стартова ціна продажу визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації.

У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо об’єктом малої приватизації є частки, стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлюється на рівні номінальної вартості часток.

Об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються з умовою збереження профілю діяльності.

Об’єкти соціально-культурного призначення, що не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані.

8.5. Після затвердження умов продажу орган приватизації не пізніш як через 10 робочих днів публікує інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації на офіційному веб-сайті Наркевицької селищної ради та в електронній торговій системі.

8.6. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації.

8.7. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.

У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

8.8. Після закінчення аукціону сплачений потенційними покупцями гарантійний внесок повертається потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону, у строк, що не перевищує 10 робочих днів із дня затвердження протоколу аукціону органом приватизації.

8.9. У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або відмови переможця аукціону від укладення договору купівлі-продажу гарантійний внесок йому не повертається та підлягає перерахуванню до місцевого бюджету.

8.10. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівлі-продажу, гарантійний внесок сплачений у вигляді грошових коштів зараховується під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

8.11. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.

8.12. У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.

8.13. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого пунктом 8.12. цього Положення, проводиться повторний аукціон із зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

8.14. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до пунктом 8.13. цього Положення.

8.15. У разі якщо об’єкт приватизації не продано в порядку, передбаченому пунктами 8.11. – 8.14. цього Положення, проводиться аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі зниженням стартової ціни, визначеної згідно з правилами, встановленими пунктом 8.13. цього Положення, на 50 відсотків.

Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.

8.16. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта малої приватизації аукціонна комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об’єкта малої приватизації на аукціонах, передбачених пунктами 8.11 – 8.14. цього Положення.

8.17. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до пунктів 8.11 або 8.14 цього Положення, електронна торгова система протягом п’яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

8.18. Після закінчення електронного аукціону організатор аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону.

8.19. Орган приватизації досліджує відомості про переможця аукціону, зазначені в документах, поданих ним як потенційним покупцем.

8.20. Орган приватизації з продажу об’єкта малої приватизації не затверджує протокол електронних торгів, не укладає договір купівлі-продажу за результатами продажу на аукціоні чи застосування процедури викупу із переможцем аукціону, якщо він:

- не відповідає вимогам статті 8  Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»;

- не подав документи або відомості, обов’язкове подання яких передбачено цим Положенням;

- подав неправдиві відомості про себе.

Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в затвердженні протоколу електронних торгів та подальшому укладенні договору купівлі-продажу формальні (несуттєві) помилки в оформленні заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації або в документах та інформації, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст заяви або документів та інформації, зокрема технічні помилки та описки.

8.21. Рішення органу приватизації про відмову у затвердженні протоколу електронних торгів або про відмову від укладення договору купівлі-продажу має містити вичерпний перелік підстав для прийняття такого рішення і ухвалюється після закінчення електронного аукціону на підставі перевірки органом приватизації заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації і доданих до неї документів та інформації переможця аукціону.

Переможець аукціону може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців.

9. Особливості викупу окремих об’єктів приватизації

9.1. Викуп часток, що належать Наркевицькій селищній об’єднаній територіальній громаді у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, здійснюється відповідно до законодавства та з урахуванням установчих документів таких товариств і законодавства держав реєстрації таких товариств (організацій, підприємств).

9.2. Якщо особи, які відповідно до законодавства та з урахуванням установчих документів таких товариств не скористалися у визначений строк своїм переважним правом на викуп, орган приватизації здійснює продаж таких об’єктів приватизації на аукціоні відповідно до вимог, встановлених цим Положенням.

9.3. Приватизація об’єктів комунальної власності, що не увійшли до статутного капіталу господарських товариств та які перебувають на обліку господарських товариств, створених внаслідок приватизації, та об’єктів комунальної власності, що не увійшли до статутного капіталу господарських товариств та знаходяться у господарського товариства на праві господарського відання, здійснюється шляхом викупу господарським товариством, на балансі (обліку) якого знаходяться об’єкти комунальної власності.

9.4. Якщо господарське товариство не скористалося протягом трьох років з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта комунальної власності, що перебуває у нього на обліку та/або знаходиться на праві господарського відання, своїм правом на викуп, орган приватизації здійснює продаж таких об’єктів комунальної власності на аукціоні відповідно до вимог, встановлених цим Положенням.

10. Перетворення комунальних підприємств у господарські товариства

10.1. Рішення про перетворення комунальних підприємств у господарські товариства відповідного типу приймає селищна рада.

10.2. У разі перетворення комунального підприємства в господарське товариство у процесі приватизації його засновником виступає орган приватизації, який діє в межах повноважень, передбачених законодавством.

10.3. Утворене відповідно до цього Положення господарське товариство є правонаступником підприємства, що приватизується.

11. Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду

11.1. Приватизація об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на аукціоні або шляхом викупу орендарем орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:

- орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

- орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

- невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

- здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності;

- орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

- договір оренди є чинним на момент приватизації.

11.2. Надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень здійснюється селищною радою.

11.3. У разі якщо органами приватизації прийнято рішення про приватизацію на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем.

Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації невід’ємних поліпшень.

Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вартість невід’ємних поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт приватизації.

11.4. Договір оренди зберігає чинність для нового власника приватизованого майна, а в разі якщо покупцем переданого в оренду об’єкта комунального майна є орендар, дія відповідного договору припиняється з дня, за яким об’єкт оренди переходить у його власність.

12. Інформація про приватизацію

12.1. Орган приватизації здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом оприлюднення на веб-сайті селищної ради, повідомлень про хід і результати приватизації.

12.2. Обов’язковому оприлюдненню підлягають:

1) перелік об’єктів, що підлягають приватизації;

2) інформація про об’єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

12.3. В інформаційному повідомленні про приватизацію комунального майна обов’язково зазначаються:

1) спосіб проведення аукціону;

2) найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;

3) дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій земельна ділянка належить на праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

4) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

5) стартова ціна об’єкта;

6) розмір гарантійного внеску;

7) розмір реєстраційного внеску;

8) найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти;

9) умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за наявності);

10) інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, із зазначенням за кожним таким договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної орендної плати, строку дії договору оренди;

11) кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кінцевий строк подання цінових аукціонних пропозицій);

12) дата, час та місце проведення аукціону;

13) час і місце проведення огляду об’єкта;

14) назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону;

15) адреса веб-сайту організатора аукціону.

12.4. До інформаційного повідомлення про приватизацію окремо визначеного майна, об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів соціально-культурного призначення включається інформація щодо балансоутримувача, а для об’єктів незавершеного будівництва - щодо рівня будівельної готовності.

12.5. Інформація про результати продажу об’єкта (дані про покупця: для фізичної особи - прізвище, ім’я, по батькові; для юридичної особи – назва; ціна, за якою придбано об’єкт приватизації) підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті селищної ради, в електронній торговій системі протягом 10 робочих днів після затвердження органом приватизації результатів продажу.

13. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об’єктів

13.1. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

13.2. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу нараховується неустойка.

13.3. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 60 днів з дня укладення договору купівлі-продажу є підставою для розірвання такого договору у строк, що становить три місяці, перебіг якого починається з дня закінчення строку для сплати  коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу.

14. Використання грошових коштів, одержаних від приватизації

14.1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), зараховуються до місцевого бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об’єкта.

14.2. У разі делегування власних повноважень стосовно приватизації майна, що перебуває у комунальній власності, державним органам приватизації селищна рада обов’язково передбачає у місцевій програмі приватизації та бюджеті субвенції на відшкодування державним органам приватизації витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.

У разі ухвалення селищною радою рішення про делегування власних повноважень державним органам приватизації, частина коштів, що надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на рахунки державних органів приватизації з місцевого бюджету за визначеними селищною радою нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, для спрямування на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального майна.

14.3. За рахунок коштів місцевого бюджету для проведення заходів, пов’язаних з приватизацією, здійснюються такі видатки:

1) оплата послуг, що надаються:

- особами та організаціями, залученими до робіт з проведення експертизи технічного стану, охорони та збереження об’єктів власності в особі органу приватизації до їх подальшого продажу, надання юридичних послуг;

- суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, що залучаються для проведення оцінки майна у процесі приватизації, оцінки об’єктів приватизації, повернутих за рішенням суду в комунальну власність;

- особами та організаціями, залученими до робіт з виготовлення технічної документації на об’єкт;

- особами та організаціями, залученими до роботи із забезпечення функціонування єдиної комп’ютерної мережі органу приватизації;

- закладами і центрами з навчання та підвищення кваліфікації кадрів органів приватизації та осіб, представників територіальної громади, які беруть участь у загальних зборах товариств, та осіб, які включені до складу наглядових рад, ревізійних комісій;

2) витрати, пов’язані із:

- провадженням інформаційної діяльності з питань проведення приватизації, висвітленням приватизаційних процесів у засобах масової інформації;

- виконанням науково-дослідних робіт;

- виданням та розповсюдженням офіційних друкованих видань органів приватизації;

- придбанням комп’ютерної та офісної техніки, засобів зв’язку, обладнання, інвентарю, програмних продуктів.

15. Оформлення угод приватизації

15.1. Під час приватизації об’єкта комунальної власності шляхом його продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу відповідно до вимог законодавства.

Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, здійснюються в порядку, визначеному цивільним законодавством України, та не можуть передбачати зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань.

15.2. До договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу комунального підприємства, або часток, що належать Наркевицькій селищній об’єднаній територіальній громаді у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності включаються передбачені умовами аукціону, викупу зобов’язання сторін щодо:

- збереження основних видів діяльності підприємства;

- технічного переозброєння, модернізації виробництва (сума інвестицій) та енергомодернізації об’єкта;

- виконання встановлених мобілізаційних завдань;

- погашення боргів із заробітної плати та перед бюджетом, простроченої кредиторської заборгованості підприємства;

- забезпечення соціальних гарантій працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;

- вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування об’єктом;

З моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець, який придбав об’єкт приватизації, зобов’язаний виконувати всі умови договору купівлі-продажу об’єкта приватизації.

15.3. Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:

1) несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт приватизації з дня укладення договору купівлі-продажу відповідно до його умов;

2) невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця, визначених договором купівлі-продажу, в установлений таким договором строк;

3) подання органу приватизації неправдивих відомостей;

4) сплата за об’єкт приватизації коштів, отриманих з порушенням вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

5) невиконання зобов’язання покупця щодо недопущення скорочення чисельності працівників з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу;

6) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об’єкта особам, визначеним частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», протягом виконання зобов’язань за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу повинен містити положення щодо відповідальності (звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

15.4. Договір купівлі-продажу не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, передбачених законом.

Усі пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу витрати у випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством, покладаються на покупця.

15.5. Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва орган приватизації подає нотаріусу такі документи:

1) копія рішення селищної ради про приватизацію об’єкта;

2) акт обстеження об’єкта незавершеного будівництва (опис об’єкта);

3) витяг з інформації про приватизацію об’єкта, опублікованої на офіційному веб-сайті селищної ради;

4) копія затвердженого органом приватизації протоколу про проведення аукціону.

15.6. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування).

Приватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. Власник такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації.

Якщо право користування такою земельною ділянкою, визначеною в абзаці четвертому цієї частини, не оформлено або така земельна ділянка не перебуває у користуванні жодної особи, власник земельної ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об’єкта приватизації земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації.

15.7. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до нього права власності, крім випадків приватизації об’єктів шляхом продажу без умов.

15.8. Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників здійснюються відповідно до законодавства.

15.9. На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано, у тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.

15.10. У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв’язку з невиконанням покупцем договірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає поверненню в комунальну власність.

15.11. Порядок повернення в комунальну власність об’єктів приватизації в разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об’єктів відбувається згідно Порядку затвердженого Фондом державного майна України.

Повернення покупцям коштів, сплачених за об’єкти приватизації на підставі рішення суду з коштів, які надійшли від повторного продажу таких об’єктів (зменшених на суму збитків, неустойки, штрафів та будь-яких інших платежів, які належать до сплати покупцем згідно з цим Законом та/або договором купівлі-продажу), протягом п’яти робочих днів після надходження коштів від повторного продажу на рахунок органу приватизації.

Повернення коштів покупцям здійснюється в сумі, отриманій органом приватизації в результаті повторного продажу об’єктів, але не може перевищувати суми, сплаченої покупцем під час попереднього продажу.

У разі якщо об’єкт приватизації визнано банкрутом, кошти від повторного продажу покупцю не повертаються.

15.12. У разі повернення в комунальну власність об’єкта приватизації орган приватизації приймає рішення про повторний продаж такого об’єкта у порядку, визначеному цим Положенням.

15.13. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації підлягають опублікуванню в електронній торговій системі протягом 10 календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або розірвання договору купівлі-продажу об’єкта малої приватизації.

16. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу

16.1. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, укладеного з переможцем аукціону, та викупу об’єктів приватизації здійснює орган приватизації.

16.2. Контроль за виконанням зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється згідно Порядку затвердженого Фондом державного майна України.

16.3. Строк виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п’яти років, за винятком тих, для яких органом приватизації за поданням аукціонної комісії може бути встановлено інший строк виконання зобов’язань.

16.4. Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію для осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань.

16.5. Відчуження майна, обтяженого зобов’язаннями, можливо виключно за згодою органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням. Надання згоди на відчуження майна, обтяженого зобов’язаннями здійснюється органом приватизації згідно Порядку встановленого Фондом державного майна України.

16.6. Забороняється подальше відчуження приватизованого об’єкта без збереження для нового власника зобов’язань, визначених умовами аукціону, викупу.

16.7. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта до нового власника переходять невиконані зобов’язання, що були передбачені договором купівлі-продажу об’єкта приватизації.

Новий власник, а також кредитор фінансування купівлі об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам до покупців об’єктів приватизації, встановленим статтею 8  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

16.8. Передача приватизованого об’єкта в заставу або внесення такого об’єкта до статутного капіталу господарського товариства в період дії умов договору купівлі-продажу здійснюється за згодою органу приватизації, який є стороною цього договору, в порядку, встановленому Фондом державного майна України.

16.9. У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на такий об’єкт зобов’язаний подати до органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.

16.10. Орган приватизації зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу об’єкта приватизації, а в разі їх невиконання застосовувати до нього санкції згідно із законом і захищати права Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади іншим чином, у тому числі звертатися до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації або визнання його недійсним.

17. Правонаступництво власників

17.1. Особи, які придбали комунальне підприємство як єдиний майновий комплекс, є правонаступниками його майнових прав (крім права постійного користування земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та законодавства України.

17.2. Правонаступництво щодо часток, придбаних у процесі приватизації, які належали Наркевицькій селищній об’єднаній територіальній громаді в майні суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю комунальних підприємств, підтверджується договором купівлі-продажу.

18. Відповідальність за порушення законодавства про приватизацію

18.1. За порушення законодавства про приватизацію до винних осіб застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність відповідно до законів України.

18.2. Посадові особи органу приватизації, інших органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну, матеріальну та дисциплінарну відповідальність за порушення законодавства про приватизацію.

18.3. Посадові особи підприємств, на балансі яких перебувають об’єкти приватизації, несуть адміністративну відповідальність у вигляді штрафу за:

- порушення вимог органів приватизації щодо своєчасного подання достовірної інформації про об’єкти приватизації, які підлягають продажу, або подання інформації не в повному обсязі - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- вчинення тих самих дій протягом року після накладення адміністративного стягнення – у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи стягуються з винних осіб за рішенням суду в порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення, за позовом органу приватизації.

18.4. У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення (у разі якщо нотаріальне посвідчення договору передбачено законодавством) покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку в розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

18.4. У разі повного або часткового невиконання умов договорів купівлі-продажу покупець несе відповідальність встановлену частиною п’ятою статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

19. Особливості розгляду спорів щодо приватизації комунального майна

19.1. Спори щодо приватизації комунального майна, крім спорів, які виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції адміністративних судів, вирішуються господарським судом у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

19.2. Строк позовної давності для звернення з позовом про відмову в затвердженні протоколу аукціону, визнання недійсними результатів приватизації об’єкта малої приватизації становить три місяці. Строк позовної давності для звернення з позовом про оскарження рішення органу приватизації про недопущення до участі в аукціоні або про неукладення договору купівлі-продажу з переможцем аукціону складає один місяць з дня оприлюднення результатів аукціону.

                                                                        

Секретар ради                                                                           Козак Т.М.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь