A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Положення про використання водних об’єктів

ПОЛОЖЕННЯ

про використання водних об’єктів

1. Загальні положення

1.1. Положення про використання водних об’єктів розроблене на підставі Водного та Земельного кодексів України,законів України «Про рибне господарство,промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про аквакультуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Податкового кодексів України.

1.2. Дія Положення про використання водних об’єктів (далі – Положення), поширюється на водні об’єкти, які розташовані на території населених пунктів, що входять до складу Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади ( далі – Наркевицької селищної ОТГ).

1.3. Положення визначають умови загального користування водними об’єктами, умови спортивного та любительського рибальства, а також механізм надання у користування на умовах оренди водних об’єктів для цілей аквакультури.

2. Умови загального користування водними об’єктами

2.1. Загальне користування здійснюється громадянами – жителями населених пунктів Наркевицької селищної ОТГ, для задоволення їх потреб ( купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство, водопій, збір води з водних об’єктів без застосування споруд або технічних пристроїв та з криниць) безкоштовно, без закріплення водних об’єктів за окремими особами та без надання відповідних дозволів.

2.2. Наркевицька селищна рада зобов’язана повідомляти населення про встановлені нею правила, що обмежують загальне водокористування.

2.3. На водних об’єктах, наданих в оренду, загальне водокористування допускається на умовах, встановлених водокористувачем, за погодженням х виконавчим комітетом Наркевицької селищної ради.

2.4. Водокористувач, який узяв водний об’єкт у користування на умовах оренди, зобов’язаний доводити до відома населення умови водокористування, а також про заборону загального водокористування на водному об’єкті, наданому в оренду.

3. Умови спортивного та любительського рибальства

3.1. Любительське та спортивне рибальство на водних об’єктах, які розташовані на території населених пунктів, що входять до складу Наркевицької  селищної ОТГ, здійснюються відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України №19 від 15.02.99 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 квітня 199р. за №269/3562.

3.2. Під час здійснення любительського та спортивного рибальства дозволяється безкоштовно:

 - любительський лов риби та інших водних живих ресурсів на водоймах загального користування з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку, та спінінгом;

- одній особі вилов на одну добу перебування на водоймі загального водокористування у таких к кількостях: риби не більше 3 кг, раків не більше 30 шт,безхребетних (мотиль,гамарус, волохокрилець, дафнія, циклоп,артемія та інші види) не більше 0,1 кг.

3.3. Під час здійснення любительського та спортивного рибальства забороняється лов водних живих ресурсів:

 - із застосування вибухових і отруйних речовин, електроструму,колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї, промислових та інших знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також у спосіб багріння, спорудження гаток, запруд та спускання води з рибогосподарських водойм;

  - із незареєстрованих плавзасобів або таких, що не мають на корпусі чіткого реєстраційного номера ( за винятком веслових човні);

 - в нерестовий заборонений період ( за винятком наявності дозволу органу рибоохорони на спеціально визначених ділянках водойм однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега).

4. Надання у користування на умовах оренди водних об’єктів для цілей аквакультури

4.1. Об’єкти  оренди

4.1.1. Водні об’єкти для цілей аквакультури надаються у користування на умовах оренди юридичній або фізичній особі для рибогосподарських потреб,культурно-оздоровичх, лікувальних,рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт, відповідно до Водного кодексу України;

4.1.2. Не підлягають передачі у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об’єкти, що використовуються для питних потреб, розташовані в межах територій та об’єктів, що перебувають під охороною відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд», а також річки, струмки,канали.

4.2. Порядок надання водних об’єктів в оренду

4.2.1. Водні об’єкти надаються у користування у комплексі із земельною ділянкою, шляхом проведення земельних торгів, відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок на території Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади та після підписання договору оренди розробленого за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2-13 року №420.

4.2. Порядок надання водних об’єктів в оренду.

4.2.1. Водні об’єкти надаються у користування у комплексі із земельною ділянкою, шляхом проведення земельних торгів, відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок на території  громади та після підписання договору оренди розробленого за формою затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013року №420.

4.2.2. При перегляді чинних договорів оренди водних об’єктів, укладених до 1 липня 2013року, проводячи їх у відповідність до Типового договору оренди водних об’єктів, у разі належного виконання орендарем договору оренди що переглядається, земельні торги не проводяться.

4.2.3. Суб’єктам аквакультури, які до 1 липня 2013 року використовували водні об’єкти на підставі договору оренди землі ( без укладання договору оренди водного об’єкту), або на підставі договору оренди водного об’єкта ( без укладення договору оренди землі), необхідно забезпечити комплексність використання складових водного об’єкта шляхом укладення додаткових угод до діючих договорів відповідно до закону.

4.3. Орендна плата.

4.3.1. Плата за користування водним об’єктом на умовах оренди складається з орендної плати за використання земельної ділянки та орендної плати за наданий в оренду водний об’єкт.

   Орендна плата за використання земельної ділянки встановлюється Податковим кодексом України ( глава 288).

4.3.2. Розмір орендної плати визначається відповідно до методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти затвердженої наказом Міністерства екології та природніх ресурсів України від 28 травня 2013року №236 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 року за №986/23518.

4.3.3. Сплата орендної плати за водний об’єкт не звільняє від орендної плати за земельну ділянку під цим об’єктом.

4.4. орендодавець водних об’єктів

4.4.1. Орендодавцем водних об’єктів, що надаються у користування на умовах оренди у межах населених пунктів Наркевицької селищної ОТГ, є Наркевицька селищна рада.

4.5. Паспорт водного об’єкту.

4.5.1. Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта, розробленого відповідно до Порядку розроблення паспорта  водного об’єкта затвердженого наказом Міністерства екології та природніх ресурсів від 18 березня 2013 року №99 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2013 року за №775/23307.

4.5.2. Замовником робіт із розроблення паспорта водного об’єкта є його орендодавець.

4.5.3. Паспорт водного об’єкта підлягає перегляду кожні 5 років та у разі змін технічних параметрів водного об’єкта  і гідротехнічних споруд,зміни гідрологічного режиму річки (водотоку)- і відповідному коригуванню

4.5.4. Коригування паспорта водного об’єкта здійснюється відповідно до Порядку його розроблення.

4.5.5. Паспорт водного об’єкта погоджується з Державним агентством водних ресурсів України.

4.6. Підстави надання водного об’єкта у оренду

4.6.1. Підставою для укладення  договору оренди водного об’єкта є рішення сесії Наркевицької селищної ради, яке приймається за наявності проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об’єкта, відповідно до заяви зацікавленої особи. Орендар ( зацікавлена особа) може бути визначений на конкурентних засадах, або без участі у земельних торгах ( відповідно до частини другої статті 134 Земельного кодексу України).

4.6.2. Забезпечення відповідних витрат, пов’язаних з розробленням проекту відведення земельної ділянки і паспорта водного об’єкта, визначаються у договорі оренди водного об’єкта між орендодавцем та орендарем за згодою сторін.

4.6.3. Передача орендарем права на оренду водного об’єкта іншим суб’єктам господарювання забороняється.

4.6.4. Орендарі, яким водний об’єкт надано в користування на умовах оренди, можуть дозволити іншим водокористувачам здійснювати спеціальне водокористування в порядку, встановленому Водним кодексом України.

4.7. Заходи з охорони та поліпшення екологічного стану об’єкта оренди

4.7.1. У договорі оренди водного об’єкта визначаються зобов’язання щодо здійснення заходів з охорони та поліпшення екологічного стану водного об’єкта, експлуатації водосховищ та ставків відповідно до встановлених для них центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства, режимів роботи, а також необхідність оформлення права користування гідротехнічми спорудами.

4.8. Про спеціальне водокористування

4.8.1. Орендарям водного об’єкта, які використовують його для цілей аквакультури та, відповідно до технології риборозведення здійснюють повний скид води з водного об’єкту, необхідно оформити дозвіл на спеціальне водокористування відповідно до закону.

4.9. Про загальне водокористування

4.9.1. орендарі водного об’єкта ( за умови відсутності встановленої заборони загального водокористування на водному об’єкті) зобов’язані передбачити місця безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначені таких місць перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку.

4.9.2. Заборона загального водокористування у водних об’єктах, що надані в користування на умовах оренди та їх нецільове використання є підставою для розірвання договору оренди ( якщо така заборона визначена у договорі оренди водного об’єкта, або у додатковій угоді до нього).

4.10. Істотні умови договору оренди водного об’єкта

4.10.1. Істотними умовами укладання договору оренди водного об’єкта є:

1) предмет договору;

2) об’єкт оренди;

3) строк дії договору;

4) орендна плата ( розмір, термін і порядок внесення та перегляду, індексація, відповідальність про її несплату);

5) умови використання об’єкта оренди;

6) умови і строки передачі об’єкта в оренду;

7) умови повернення об’єкта;

8) права і обов’язки сторін;

9) обов’язки орендаря щодо сплати орендної плати, подання відповідним організаціям звітної інформації відповідно до вимог чинного законодавства України, інформації щодо намірів розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідро біонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування,дотримання норм зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України, встановлених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України;

10)умови збереження технічного та екологічного стану водойми;

11) умови припинення користування та повернення водойми орендодавцеві;

12) обмеження і обтяження щодо використання водойми, включаючи природоохоронні вимоги, а також можливість та порядок обмеження права загального водокористування;

13) відповідальність сторін;

14) визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення водойми;

15) інші  умови згідно з чинним законодавством та/або за домовленістю сторін.

4.10.2. Розірвання договору оренди водного об’єкта відбувається в термін, що не перевищує три місяці з моменту припинення дії договору оренди водойми.

4.11. додатки до договору

4.11.1. Невід’ємними частинами договору є:

1) план або схема об’єкта оренди;

2) кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб щодо її використання і встановлення земельних сервітутів;

3) акт визначення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості);

4) акт приймання-передачі об’єкта оренди;

5) проект із відведення земельної ділянки з розташованими на ній водним об’єктом;

6) паспорт водного об’єкта.

4.12. Особливості укладення договору оренди

4.12.1. орендар може приступити до використання водойми після підписання сторонами договору оренди водного об’єкта, а актом приймання-передачі.

4.12.2. Витрати, пов’язані з державною реєстрацією права оренди водного об’єкта, покладається на орендаря.

4.12.3. Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.

4.12.4. Зміни умов користування водним об’єктом можливі лише за взаємною згодою сторін.

4.13. Умови припинення дії договору та умови повернення об’єкта оренди

4131 Дія договору оренди водного об’єкта припиняється у разі:

1) взаємної згоди сторін;

2) закінчення строку, на який було укладено договір;

3) смерті фізичної  особи (приватного підприємця) – користувача;

4) ліквідації юридичної особи- користувача;

5) порушення однією із сторін умов договору оренди водного об’єкта;

6) заборони загального водокористування на водному об’єкті, якщо інше не встановлено договором;

7) нецільового використання водойми;

8) створення в  результаті діяльності користувача загрози навколишньому природному середовищу;

9) пошкодження гідротехнічних споруд;

10) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.13.2. Дія договору оренди водного об’єкта припиняється у односторонньому порядку у разі систематичної несплати орендної плати.

4.13.3. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об’єкта орендар зобов’язаний повернути його орендодавцю на умовах, визначених договором, у стані, придатному до його подальшого використання, який визначається у акті обстеження водного об’єкта та відповідно до результатів лабораторних аналізів якості води.

4.13.4. У разі припинення або розірвання договору оренди водного об’єкта на підставі абзаців  3-4 підпункту 4.13.1 пункту 4.13. проводиться комплекс заходів щодо повернення та підготовки водойми для передачі в оренду іншому користувачу.

4.13.5. У випадку недбалого ставлення користувача до водойми або інших  дій чи бездіяльності, якщо такі призвели до її деградації ( виснаження, забрудження, засмічення, погіршення технічного стану гідротехнічних,рибозахисних та інших споруд, зменшення біологічної продуктивності тощо), користувач зобов’язаний відшкодувати орендодавцю заподіяну шкоду. Розміри збитків визначаються відповідно до чинного законодавства.

4.14. Інші умови

4.14.1. Права та обов’язки орендодавця та користувача визначаються умовами договору оренди водного об’єкта.

4.14.2. Спори, пов’язані з користуванням водоймою, вирішуються за згодою сторін та/або у судовому порядку.

4.13.3. Контроль за використанням та охороною водойм, наданих у користування, розрахунки за оренду здійснюються у порядку, визначеному законом.

 

 

Секретар ради                  Т.КОЗАК

 

 

 

 

 

 

    

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь