A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Волочиський район

Порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок,

 

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЛОЧИСЬКОГО  РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять восьмої  сесії селищної ради

 

                           2018 року                           смт.Наркевичі                                         №          

 

 

Про затвердження Порядку розгляду

звернень і клопотань та вирішення питань,

пов’язаних із наданням дозволів

на розроблення проектів щодо

відведення земельних ділянок,

технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення)

 меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель 

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства, розглянувши пропозиції відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури, керуючись Земельним кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр”, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель згідно з додатком.

 

2. Встановити, що проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель, до підготовки проектів рішень селищної ради підлягають обов’язковій перевірці відділом земельних відносин, екології, містобудування та архітектури на відповідність інформації, яка була внесена до бази персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт” під час виконання вимог, передбачених вищезазначеним Порядком.

 

3. Уповноважити начальника відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури, а у разі його відсутності – спеціаліста відділу, який виконує обов’язки начальника управління, від імені Наркевицької селищної ради вчиняти дії, необхідні для державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на земельні ділянки та обтяжень таких прав, в межах повноважень, визначених довіреністю.

 

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури С.Дяченко

5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельних відносин, екології, містобудування та архітектури. 

 

 

Селищний голова                            Л.В.Гула

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії селищної ради

від                         №___

Порядок

розгляду звернень і клопотань про вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель

 

Порядок розгляду звернень і клопотань про вирішення питань, пов'язаних із наданням дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, матеріалів інвентаризації земель (надалі - Порядок) розроблений з метою забезпечення чіткого та врегульованого розгляду звернень та прийняття відповідних рішень з приводу вищезазначених питань.

Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про землеустрій”, “Про Державний земельний кадастр” та інших нормативно-правових актів.

  1. Перелік документів, необхідних для надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, матеріалів інвентаризації земель

 

1.1. Підготовка проекту рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, здійснюється на підставі клопотання фізичної або юридичної особи (згідно додатків 1 та 2 до Порядку) та наступних графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, і, які виготовлені на замовлення заявника суб’єктами, що мають право на виконання землевпорядних робіт, у тому числі:

- план меж земельної ділянки, або кадастровий план земельної ділянки з відображенням зон обмежень, обтяжень, сервітутів – у випадку їх наявності, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- схема місця розташування земельної ділянки (погоджена відділом земельних відносин, екології, містобудування та архітектури)

- виписка з земельно-шнурової книги.

1.2. Якщо передачу земельної ділянки комунальної власності у власність чи користування, на якій розташовано житловий будинок, право власності на який зареєстровано, передбачається здійснити на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), то така технічна документація розробляється на замовлення власника житлового будинку без надання дозволу селищною радою (ст..55 ЗУ «Про землеустрій»).

1.3. Особа, яка бажає отримати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки подає клопотання разом із матеріалами, передбаченими п.п.1.1 п.1 до відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури (далі-відділ).

1.4. Після надходження графічних матеріалів до відділу проводиться перевірка графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, інших.

1.5. Для проведення перевірки графічних матеріалів відділ земельних відносин, екології, містобудування та архітектури використовує базу персональних даних “База реєстрації перевірки правильності виконання польових геодезичних робіт”, до якої заносить наступну інформацію:

- координати земельної ділянки, у тому числі у системі координат УСК-2000;

- адреса земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

- категорія земель;

- кадастровий номер земельної ділянки (за наявності);

- інформація про заявника - прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи або назва юридичної особи;

- адреса місця реєстрації заявника - фізичної особи, або юридична адреса заявника - юридичної особи;

- номери телефонів (за наявності);

- ідентифікаційний код;

- виконавець землевпорядної документації;

- дата занесення інформації.

1.6. Посадовими особами відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури протягом не більше трьох робочих днів забезпечується перевірка графічних матеріалів на відсутність перетинів та розривів між суміжними земельними ділянками, дотримання вимог законодавства щодо прибережних захисних смуг, охоронних зон ліній електропередач, тощо.

1.7. Посадовими особами відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури у день завершення перевірки погоджується схема місця розташування відповідної земельної ділянки.

На схемі місця розташування земельної ділянки зазначається інформація про посадову особу, яка її погодила (прізвище та ініціали, посада), після чого схема завіряється підписом такої особи.

У випадку, якщо перевірка підтверджує наявність помилок у координатах поворотних точок земельної ділянки, посадові особи відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури у листі зауважень зазначають характер помилки, а у випадку неможливості у встановлений для перевірки відділом строк виправлення помилки, повертають подані матеріали висновком, у якому вказується характер помилки та/або  причина такого повернення. При цьому строк розгляду звернення призупиняється до часу повторного подання матеріалів у відділ земельних відносин, екології, містобудування та архітектури. Після повторного подання матеріалів строк розгляду звернення та строки на здійснення усіх подальших, дій поновлюються, а перевірка матеріалів продовжується з тієї стадії, на якій вона призупинилася.

1.8. Відділом земельних відносин, екології, містобудування та архітектури здійснюється перевірка місця розташування земельної ділянки на його відповідність вимогам законів, генеральних планів населених пунктів, плану зонування території, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою  і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель.

1.9. У випадку виявлення, під час перевірки відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури, невідповідності місця розташування земельної ділянки вимогам законів, генеральних планів населених пунктів, іншій містобудівній та/або землевпорядній документації, схемам землеустрою  і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, на схемі вказується про наявність таких зауважень та готується обґрунтування відмови у погодженні схеми місця розташування земельної ділянки у вигляді зауважень, які додаються до схеми та є її невід’ємною частиною.

У зауваженнях відділу вказується підстава відмови у погодженні  схеми місця розташування земельної ділянки із посиланням на вимоги законів, генеральних планів населених пунктів, іншій містобудівній та/або землевпорядній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель, які будуть порушені у випадку надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або вимогам яких з них вони будуть суперечити.

 

2. Підготовка рішень селищної ради щодо надання дозволів на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

2.1. Відділ земельних відносин, екології, містобудування та архітектури протягом п’яти робочих днів після погодження схеми місця розташування земельної ділянки, готує висновок про надання дозволу або мотивовану відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та вносить його на розгляд постійної комісії з питань земельних відносин селищної ради.

Постійна комісії з питань земельних відносин селищної ради розглядає клопотання з доданими до нього графічними матеріалами та висновок відділу земельних відносин, екології, містобудування та архітектури і за результатами розгляду готує проект рішення селищної ради у порядку, передбаченому Регламентом селищної ради який, після оприлюднення на офіційному сайті Наркевицької селищної ради, пропонує на розгляд ради.

Наркевицька селищна рада у місячний  строк дає  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

До Наркевицької селищної ради

________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________________

(ідентифікаційний код)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

          Прошу надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею ________га, що розташована за адресою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                  (цільове призначення земельної ділянки)

____________________________________________________________________________

з метою передачі її у власність/ оренду (необхідне підкреслити).

 

Правом на безоплатну передачу земельної ділянки за даним цільовим призначенням__________________________  .

                              скористався /не скористався

 

До клопотання додаються графічні матеріали, а саме:

- план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- схема місця розташування земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду.

 

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

“___” ____________ 20__ р.

 

____________________________________        __________________

                   (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)

 

Уповноважена особа, яка подає клопотання:

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____________ N ___________________, виданий “___”

_________________ ______р.

____________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

____________________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов'язаних із наданням земельної ділянки у користування)

 

Додаток 2

 

До Наркевицької селищної ради

________________________________________

________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

 

        Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки або матеріалів інвентаризації земель (необхідне підкреслити) площею ________ га, що розташована за адресою: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

з метою передачі її у власність/ оренду (необхідне підкреслити).

 

Правом на безоплатну передачу земельної ділянки за даним цільовим призначенням__________________________  .

                              скористався /не скористався

 

До клопотання додаються:

До клопотання додаються графічні матеріали, а саме:

- план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- схема місця розташування земельної ділянки;

- виписка з земельно-шнурової книги;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду.

 

 

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

“___” ____________ 20__ р.

_____________________________________        __________________

                   (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)

Уповноважена особа, яка подає клопотання:

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____________ N ___________________, виданий “___”

_________________ ______ р.

____________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

____________________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов'язаних із наданням земельної ділянки у користування)

 

Додаток 3

 

До Наркевицької селищної ради

________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

 

        Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею ________ га, що розташована за адресою: ___________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

кадастровий номер якої ____________:__:___ :____, з метою передачі її у власність/ оренду (необхідне підкреслити).

 

Правом на безоплатну передачу земельної ділянки за даним цільовим призначенням__________________________  .

                              скористався /не скористався

 

До клопотання додаються:

- витяг з Державного земельного кадастру;

- план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, погоджений із суміжними землевласниками та землекористувачами;

- каталог координат земельної ділянки;

- схема місця розташування земельної ділянки;

- документи, які підтверджують право власності заявника на будинок, будівлю або споруду - у випадку наявності їх на відповідній земельній ділянці;

- копія паспорта та ідентифікаційного коду.

 

 

 

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

“___” ____________ 20__ р.

_____________________________________        __________________

                   (прізвище та ініціали)                                                     (підпис)

Уповноважена особа, яка подає клопотання:

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Паспорт: серія _____________ N ___________________, виданий “___”

_________________ ______ р.

____________________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

____________________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, що посвідчує право уповноваженої особи на виконання дій, пов'язаних із наданням земельної ділянки у користування)

 

Додаток 4

 

До Наркевицької селищної ради

________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

клопотання

 

Прошу затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати у власність, у межах норм безоплатної приватизації/ надати в оренду  (необхідне підкреслити)  земельну ділянку для _______________________________________________

                                                             (цільове призначення земельної ділянки)

_____________________________________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

площею ___________________ га, кадастровий номер якої -_________:___:___:____, що розташована за адресою: ___________________________________________________.

 

           Правом на безоплатну передачу земельної ділянки за даним цільовим призначенням    ___________________________________ .

    скористався /не скористався

 

    Матеріали, що додаються до клопотання:

 

- витяг з Державного земельного кадастру;

- проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджений відповідності до ст.1861 Земельного кодексу України.

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах

 

«____» ____________ 20___ р.

 

__________________________________                                      ______________

(прізвище та ініціали)                                                                                                    (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

           

До Наркевицької селищної ради

________________________________________

(повна назва юридичної особи)

________________________________________________

________________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

Прошу припинити право оренди (постійного користування) земельною ділянкою площею _______м2, кадастровий номер земельної ділянки ______________:_____:_____:______, що розташована за адресою: ____________________________________________________  в зв’язку з набуттям права власності на майно іншою особою.

 

Документи, що додаються:

1. копія правовстановлюючих документів на землю (договір оренди, державний акт);

2. копія документа, що посвідчує фізичну особу (1, 2, 11 сторінки паспорту,  дентифікаційний код – для суб’єктів підприємницької діяльності, громадян);

3. довідка з ДПІ про плату за землю та відсутність заборгованості.

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

“___” __________ 20__ р.          ___________________                            __________________

                                                          (підпис)                                                              (прізвище та ініціали)                  

 

Додаток 6

           

До Наркевицької селищної ради

 

________________________________________

(повна назва юридичної особи)

________________________________________________

________________________________________________

(юридична адреса)

________________________________________

(місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

КЛОПОТАННЯ

 

Прошу надати в оренду (в постійне користування) земельну ділянку площею _______м2, кадастровий номер земельної ділянки __________:_______:______:______, що розташована за адресою: _________________________,   _____________________________________________________________________________

(цільове призначення земельної ділянки)

_____________________________________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

в зв’язку з переходом права власності на майно.

 

(цільове використання земельної ділянки)

Документи, що додаються:

1. копія правовстановлюючих документів на нерухоме майно;

2. копія документа, що посвідчує фізичну особу (1, 2, 11 сторінки паспорту, ідентифікаційний код – для суб’єктів підприємницької діяльності, громадян);

3. довіреність на право представляти інтереси суб’єкта   звернення в органах місцевого самоврядування, оформлену в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника);

4. витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 

 

При передачі земельної ділянки в оренду також необхідно подати:

- план або схема земельної ділянки (земельних ділянок) – 2 екз.;
- кадастровий план земельної ділянки (земельних ділянок) з відображенням обмежень обтяжень) у її (їх) використанні та встановлених земельних сервітутів - 2 екз.;
- акт визначення меж земельної ділянки (земельних ділянок) в натурі (на місцевості) – 2 кз.;
- витяг із технічної документації про нормативно грошову оцінку – 2 екз.

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних.

 

“___” __________ 20__ р.          ___________________                            __________________

                                                          (підпис)                                                              (прізвище та ініціали)                                                    

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

До Наркевицької селищної ради

 

________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові громадянина)

________________________________________

(адреса)

________________________________________

________________________________________

(номери контактних телефонів)

 

клопотання

 

Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передати у власність, у межах норм безоплатної приватизації / надати в оренду  (необхідне підкреслити)  земельну ділянку для _____________________________________________________________________________

                                                             (цільове призначення земельної ділянки)

_____________________________________________________________________________________________

(цільове використання земельної ділянки)

площею ___________________ га, кадастровий номер якої -_________:___:___:____, що розташована за адресою: ___________________________________________________.

 

           Правом на безоплатну передачу земельної ділянки за даним цільовим призначенням    ___________________________________ .

    скористався /не скористався

 

    Матеріали, що додаються до клопотання:

 

- витяг з Державного земельного кадастру;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах

 

«____» ____________ 20___ р.

 

__________________________________                                      ______________

(прізвище та ініціали)                                                                                                    (підпис)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь