A A A K K K
для людей із порушенням зору
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про схвалення проекту програми «Піклування» Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Волочиської міської об’єднаної територіальної громади

ІV засідання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 1. 2018 року                           Волочиськ                        № 82

 

 

Про схвалення проекту програми

«Піклування» Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

З метою запровадження додаткових гарантій соціального захисту, що дозволяють підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців об’єднаної територіальної громади, керуючись статтями 34,52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року

№280/97-ВР,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29  квітня 2004

№558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

 

 1. Рекомендувати    міській    раді    затвердити    проект    програми

«Піклування»  Волочиської міської об’єднаної   територіальної громади на 2018-2020 роки що додається.

 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                  О.Васильченко

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

22.02.2018 р.   № 82

 

 

ПРОГРАМА «ПІКЛУВАННЯ» ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018-2020 РОКИ

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА

 ПРОГРАМА

 

Соціальний захист населення – одна з важливих функцій держави, яка має спрямовуватись на підтримку соціально - незахищених верств населення (пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та інших сімей (осіб) та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах).

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут. Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати), а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів міського бюджету шляхом надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям громади, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини.

Соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість жителів громади опиняється в скрутному становищі зумовлює доцільність надання додаткової фінансової допомоги, пільг і підтримки соціально незахищеним громадянам.

Незважаючи на підтримку Держави, на території населених пунктів Волочиської ОТГ проживає багато соціально-незахищених громадян, які потребують адресної допомоги.

Станом на 01 січня 2018 року на території Волочиської міської ОТГ проживає  14516 пенсіонерів, 3478   осіб з інвалідністю старше 18 років, 184 дитини з обмеженням життєдіяльності, 451 особа отримує допомогу  інвалідам з дитинства, 246 учасників антитерористичної операції, 5 дітей-сиріт, 50 дітей, позбавлених батьківського піклування,   27 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського  піклування   (18   –   23р.р.),  32   сім’ї   опікунів, піклувальників,  4 прийомних  сім’ї, 1 дитячий будинок сімейного типу, 240 багатодітних сімей (3 і більше дітей), 284 - сімей, в яких діти виховуються одним із батьків, 122 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах. В       основу    розробки    програми «Піклування»    Волочиської    міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – Програма) покладено системний аналіз законодавства України, що формує соціальну політику в країні, досвід роботи, який був набутий у процесі реалізації діючої

«Програми соціальної підтримки сім’ї та допомоги незахищеним верствам населення Волочиської об’єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки», а також пропозиції громадських організацій діяльність яких спрямована на підвищення рівня соціального захисту населення. Продовження добрих

 

напрацювань та впровадження нових ініціатив стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми.

Прийняття Програми забезпечить розв’язання соціальних проблем громади, оскільки для їх вирішення будуть застосовуватись принципи системності та комплексності, координація взаємодії структурних підрозділів міської ради та громадськості.

 

 2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань  соціального обслуговування громадян ОТГ, інформаційне забезпечення та здійснення конкретних заходів спрямованих на забезпечення достатнього життєвого рівня кожної особистості, надання адресної підтримки, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями діяльність яких спрямована на надання різних видів соціальної допомоги та послуг.

Через соціальну підтримку виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства, підтримати їх життєдіяльність, тобто створити передумови для задоволення власних і водночас суспільно позитивних потреб та інтересів.

Виконання Програми дасть змогу поліпшити матеріальний стан сімей, які опинились в складних життєвих обставинах розширити сферу надання соціальних послуг організувати підтримку громадських організацій діяльність яких має соціальне спрямування

Для досягнення мети Програми передбачається:

 1. здійснення конкретних заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних потреб громадян та забезпечення права кожного на достатній рівень життя;
 2. виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 №558;
 3. вивчення проблем осіб, дітей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на забезпечення їх вирішення та піднесення на якісно новий рівень турботи громади про своїх співгромадян;
 4. удосконалення системи підтримки активістів, волонтерів які співпрацюють з установами та організаціями соціальної сфери діяльності.
 5. дійснення для жителів громади заходів з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
 6. створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій ОТГ та надання їм фінансової підтримки для виконання статутних повноважень;
 7. сприяння розвитку системи надання соціальних послуг, розширення їх переліку та підвищення якості їх надання в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг».

 

 

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів міського бюджету сприятимуть вирішенню завдань та спільного пошуку методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

Цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:

 1. зміцнення становища осіб, дітей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (в т.ч. ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян старшого покоління), підвищення їх соціальної захищеності, надання додаткових соціальних гарантій та покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи;
 2. подальше закріплення позитивних тенденцій у прискоренні розв’язання наявних проблем соціально вразливих категорій громадян;
 3. підвищення результативності виконання установами соціального захисту населення громади своїх завдань та вдосконалення якості надання послуг;
 4. закріплення встановлених партнерських відносин між владою та громадськістю;
 5. зростання постійної турботи про соціально-незахищених жителів громади;

 

 

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програма фінансується за рахунок коштів міського бюджету.

Фінансування заходів Програми здійснюється Відділом соціального захисту населення та іншими розпорядниками коштів, визначеними Програмою, в межах загальних асигнувань, передбачених у міському бюджеті на її виконання у відповідному періоді.

Загальна сума видатків на виконання заходів Програми визначається щорічно та затверджується рішенням міської ради.

В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням міської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

22.02.2018 р.   № 82

 

Перелік заходів Програми «Піклування» Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

 

№ з/п

 

Перелік заходів програми

 

 

Терміни

 

 

Виконавці

1

2

3

4

1.

Проводення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення в т.ч. через діяльність

«мобільного соціального офісу» щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту.

постійно

Відділ соціального захисту населення КУ «Центр надання соціальних послуг»

2.

Забезпечення ефективної, повноцінної роботи

«мобільного соціального офісу».

2018 -2020

р.р

Відділ соціального захисту населення

КУ «Центр надання соціальних послуг»

3.

Удосконалення системи соціального обслуговування і надання різних видів соціальних послуг особам, які обслуговуються КУ «Центр надання соціальних послуг» та щорічно проводити моніторингову оцінку якості надання соціальних послуг з метою їх покращення. Продовжити збір одягу, речей

першої необхідності з подальшим розподілом його серед тих, хто того потребує.

постійно

Відділ соціального захисту населення КУ «Центр надання соціальних послуг»

4.

Проводення обстеження матеріально- побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб жителів громади у соціальних послугах, максимального

задоволення їх запитів, формуючи бази даних за напрямками роботи.

постійно

Відділ соціального захисту населення КУ «Центр надання соціальних послуг»

5.

Залучення волонтерів до надання соціальних послуг  особам,  які   опинились  в   складних

життєвих обставинах

в разі потреби

КУ «Центр надання соціальних послуг»

6.

Залучення громадські організації до надання соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку та здійснювати заходи,

спрямовані на їх фінансову підтримку.

в разі потреби

Відділ соціального захисту населення, громадські

організації

 

7.

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) для часткової компенсації витрат за оплату комунальних послуг, електроенергії та природного газу:

 • матері учасника бойових дій, який загинув в Афганістані;
 • одному із членів сім’ї (батьки, дружина, неповнолітні діти) загиблого (померлого) військовослужбовця,          який          захищав незалежність та суверенітет України в

антитерористичній операції.

постійно

Відділ соціального захисту населення

8.

Надавання матеріальної допомоги на лікування особам з інвалідністю, які, захищаючи незалежність та суверенітет України під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов’язків

військової служби.

1 раз на рік

Відділ соціального захисту населення

9.

Оновлення       банки       даних       осіб       із інвалідністю,багатодітних   сімей,    дітей    та

сімей соціально - незахищених категорій.

1 раз на рік

КУ «Центр надання соціальних послуг»

10.

Організація         проведення         культурно- мистецьких заходів до Дня людей похилого віку, Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

2 рази на рік

Відділ соціального захисту населення Відділ культури та туризму,

КУ «Центр надання соціальних послуг»

Громадські організації

11.

Привітання мешканців ОТГ, які відзначають ювілейні дати: 90, 95, 100 та 105 років.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення

Відділ

організаційної та інфармаційної роботи

12.

Надавання одноразової матеріальної допомоги                           членам сімей загиблого (померлого)                      військовослужбовця

(військовозобов’язаного, резервіста), що загинув   (помер)   при   виконанні   обов’язків

В         разі потреби

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення

 

 

 

військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

пораненим військовослужбовцям потерпілим, при отриманні контузії, тяжких поранень, які захищали незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України в зоні АТО.

 

 

13.

Надання допомоги окремим категоріям та виділяти кошти з нагоди:

 • Дня матері - матерям учасників бойових дій, які загинули або померли.
 • Міжнародного Дня сім’ї - матерям, які виховали 5 і більше дітей;
 • Дня Перемоги - фронтовикам;
 • Дня захисту дітей - дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;
 • Дня знань - дітям, учасників АТО, які отримали інвалідність, загинули (померли).
 • Міжнародного дня людей похилого віку - громадянам похилого віку - активістам, волонтерам, які співпрацюють з установами та організаціями соціальної сфери діяльності;
 • Міжнародного дня інвалідів - особам з інвалідністю до 18 років;
 • Дня Святого Миколая - дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування;
 • Нового року - дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

постійно

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення

14.

Надання   одноразової   допомоги   одному   з батьків при народженні двійнят, близнюків

або двох дітей в один рік.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення.

15.

Придбання подарунків для дітей військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України.

1 раз на рік

Відділ соціального захисту населення.

16.

Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію витрат членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, яким присвоєно звання «Почесний громадянин об’єднаної територіальної громади» (посмертно) на спорудження пам’ятника на

могилі загиблого (померлого).

В разі потреби

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення.

 

 

17.

Встановлення меморіальної дошки воїнам, загиблим           в           зоні           проведення антитерористичної операції на Сході України.

В разі потреби

Відділ

містобудування та архітектури

Відділ

організаційної та інфармаційної роботи

18.

Надання допомоги на поховання одиноких і непрацюючих громадян, громадян, поховання яких не можуть здійснити рідні з об’єктивних причин, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особи яких не встановлені, у разі їх смерті на

території ОТГ.

В разі потреби

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення

19.

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від

29.04.2004 року №558.

щомісяця

Міська рада, Відділ соціального захисту населення

20.

Відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом та надання інших

пільг населенню.

щомісяця

Міська рада, Відділ соціального захисту населення

21.

Ведення банку даних бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, які повернулись з місць позбавлення волі з метою надання їм матеріальної та соціальної підтримки в т.ч.первинної правової допомоги з метою

забезпечення умов їх соціальної адаптації.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення КУ «Центр надання соціальних послуг»

22.

Облаштування притулку або оплата за перебування в закладах соціального захисту особам, які перебувають на території громади без реєстрації та особам, що проживають в

умовах, які загрожують іх здоров’ю і життю.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення КУ «Центр надання соціальних послуг»

23.

Забезпечення людей, які постраждали від переохолодження, у період низьких температур (-20 С та нижче) протягом зимового періоду місцем для зігріву, гарячим

чаєм та медичною допомогою, в разі потреби.

В разі потреби

КУ «Центр надання соціальних послуг»

24.

Здійснення незначного косметичного ремонту житла в т.ч. придбання  будівельних матеріалів                            одиноким           пристарілим громадянам, інвалідам, ветеранам війни та праці,     сім'ям     загиблих     (померлих     або

визнаних    такими,    що    пропали    безвісти)

В разі потреби

КУ «Центр надання соціальних послуг»

 

 

 

військовослужбовців,  а   також   інвалідам  з

дитинства, багатодітним сім'ям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами ( секретар) виконкому                                     В.Цимбалюк

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради

22.02.2018 р.   № 82

 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми «Піклування» Волочиської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

№ з/п

 

Перелік заходів програми

Фінансуван ня

тис. грн.

 

2

5

1.

Проводення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед насе- лення в т.ч. через діяльність «мобільного соціального офісу» щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту.

 • придбання автомобіля,

-проведення технічного огляду,

 • сплата щорічного податку на транспорт,
 • проведення медогляду водія,
 • страхування цивільної відповідальності,

-виконання заходів з обслуговування автомобіля (придбання бензину, запчастин тощо),

 • забезпечення   оргтехнікою   та   модемом   із   перебійним підключення до інтернету,
 • придбання канцелярських товарів (папір для копіювання, виготовлення бланків заяв єдиного зразка, декларацій, бланків актів матеріально-побутового обстеження, оцінки потреб сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, журналів реєстрації заяв, видачі довідок тощо),
 • витратних матеріалів та інших необхідних заходів.

400,00

2.

Утримання КУ «Центр надання соціальних послуг», удосконалення системи соціального обслуговування і надання різних видів соціальних послуг особам, які іх потребують та

щорічно проводити моніторингову оцінку якості надання соціальних послуг з метою їх покращення.

7000,00

3.

Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг   особам  з  інвалідністю,   ветеранам війни та праці,

громадянам похилого віку та здійснювати заходи, спрямовані на їх фінансову підтримку.

40,00

4.

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,     які     постраждали     внаслідок    Чорнобильської

катастрофи)   для   часткової   компенсації   витрат   за   оплату

 

 

 

комунальних послуг, електроенергії та природного газу:

 • матері учасника бойових дій, який загинув в Афганістані;
 • одному із членів сім’ї (батьки, дружина, неповнолітні діти) загиблого (померлого) військовослужбовця, який захищав незалежність та суверенітет України в антитерористичній операції.

 

 

5,00

 

5,00

5.

Надання матеріальної допомоги на лікування особам з інвалідністю, які, захищаючи незалежність та суверенітет України під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту

Батьківщини, виконання інших обов’язків військової служби.

21,00

6.

Організація проведення культурно-мистецьких заходів до Дня

людей похилого віку, Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

1,00

7.

Здійснення   привітання   мешканців   ОТГ,   які   відзначають

ювілейні дати: 90, 95, 100 та 105 років.

5,00

8.

Надання одноразової матеріальної допомоги

 • членам сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), що загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • пораненим військовослужбовцям потерпілим, при отриманні контузії, тяжких поранень, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в зоні АТО.

 

 

12,00

 

 

 

5,00

9.

Надання допомоги окремим категоріям та виділення коштів з

 

 

нагоди:

 

 

- Дня матері - матерям учасників бойових дій, які загинули або

8,00

 

померли.

 

 

- Міжнародного Дня сім’ї - матерям, які виховали 5 і більше

20,00

 

дітей – 20 сімей;

 

 

- Дня Перемоги - фронтовикам;

10,00

 

- Дня   захисту  дітей   -   дітям,   які   опинились   в   складних

12,00

 

життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених

 

 

батьківського піклування;

 

 

- Дня знань - дітям, учасників АТО, які отримали інвалідність,

3,0

 

загинули (померли).

 

 

-  Міжнародного  дня  людей   похилого  віку   -   громадянам

 

 

похилого віку - активістам, волонтерам, які співпрацюють   з

 

 

установами та організаціями соціальної сфери діяльності;

4,00

 

- Міжнародного дня   інвалідів - особам з інвалідністю до 18

 

 

років;

18,00

 

- Дня Святого Миколая - дітям-сиротам, дітям, позбавлених

 

 

батьківського піклування;

6,00

 

- Нового року - дітям, які опинились в складних життєвих

 

 

обставинах.

6,00

 

 

10

Надання   одноразової  допомоги   одному   з    батьків   при народженні двійнят, близнюків або двох дітей в один рік.

4,0

11

Придбання подарунків для дітей військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну

цілісність України.

10,00

12

Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію витрат членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, яким присвоєно звання «Почесний громадянин об’єднаної територіальної громади» (посмертно) на

спорудження пам’ятника на могилі загиблого (померлого).

5,00

13

Встановлення меморіальних дошок воїнам, загиблим в зоні

проведення антитерористичної операції на Сході України.

2,00

14

Надання допомоги на поховання одиноких і непрацюючих громадян, громадян, поховання яких не можуть здійснити рідні з об’єктивних причин, померлих громадян без

визначеного місця проживання, а також громадян, особи яких не встановлені, у разі їх смерті на території ОТГ.

5,00

15

Забезпечення виконання Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які

надають соціальні послуги».

300,00

16

Відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян  автомобільним  та   залізничним  транспортом   та

надання інших пільг населенню.

1200,00

17

Ведення банку даних бездомних громадян, безпритульних дітей, осіб, які повернулись з місць позбавлення волі з метою надання їм матеріальної та соціальної підтримки в т.ч.первинної правової допомоги з метою забезпечення умов їх

соціальної адаптації.

2,00

18

Облаштування притулку або оплата за перебування в закладах соціального захисту особам, які перебувають на території громади без реєстрації та особам, що проживають в умовах,

які загрожують іх здоров’ю і життю.

20,00

19

Забезпечення людей, які постраждали від переохолодження, у період низьких температур (-20 С та нижче) протягом зимового періоду місцем для зігріву, гарячим чаєм та

медичною допомогою, в разі потреби.

1,00

20

Здійснення незначного косметичного ремонту житла в т.ч. придбання будівельних матеріалів одиноким пристарілим громадянам, інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих   (померлих   або   визнаних   такими,   що   пропали

безвісти) військовослужбовців, а також інвалідам з дитинства,

10,00

 

 

 

багатодітним сім'ям.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами ( секретар) виконкому                                   В.Цимбалюк

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь