A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Проект рішення

                                                                             

                                                                 

                                  

              УКРАЇНА

 НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

    ВОЛОЧИСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

                             ________________  2016 року                                                  №______

 

 

Про створення Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради»

 

Відповідно до статті 35¹ Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини першої статті 13 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», абзацу тридцять четвертого підпункту 8 пункту 4, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, Наркевицька седищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити Комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради»;

2. Затвердити:

1) Статут Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради» (Додаток №1);

2) Штатну структуру Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької  селищної ради» (Додаток №2);

3. Призначити головним лікарем Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради» Марущак валентину Михайлівну з 10.12.2016 року;

4. Секретарю Наркевицької селищної ради Козак Тетяні Михайлівні провести державну реєстрацію Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької  селищної ради» та Статуту Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради» в грудні 2016 року;

5.Право підпису під час реєстрації Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької  селищної ради» та Статуту Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької  селищної ради» надається секретарю Наркевицької селищної ради Козак Тетяні Михайлівні.

 

     

Селищний голова                                   Л.В.ГУЛА

 

                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до  проекту рішення Наркевицької  селищної ради від  ________2016

                                                           №_____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смт.Наркевичі

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1. Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги  селищної ради» (далі – Центр ПМСД) є комунальним закладом охорони здоров’я Наркевицької селищної ради, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню, яке проживає на території Наркевицької об’єднаної територіальної громади (далі – населення).

1.2. Центр створюється за рішенням Наркевицької селищної ради (далі - Засновник) № _____ від _______ 2016 року та підпорядковується Засновнику.

1.3. Засновник знаходиться за адресою: 31260, Хмельницька область, Волочиський район, смт. Наркевичі, вул. Незалежності, 2, ЄДРПОУ 04403444.

1.4. Центр заснований на базі відокремленої частини комунальної власності Наркевицької селищної ради. 

1.5. Центр є неприбутковою юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, круглу печатку, штампи та бланки із своїм повним найменуванням.

1.6. Центр проходить державну реєстрацію, акредитацію та отримує ліцензію на здійснення медичної практики відповідно до законодавства України.

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Засновника (рішеннями Наркевицької селищної ради, розпорядженнями Наркевицького селищного голови), іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

 

2.1. Найменування:

  • повне українською мовою: Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької селищної ради»;
  • скорочене українською мовою: КУ «ЦПМСД Наркевицької селищної ради».

2.2. Місцез находження: 31260, Хмельницька область, Волочиський р-н,  смт. Наркевичі, вул. Лісова, 1.

 

3. Предмет діяльності

 

3.1. Основними завданнями Центру є:

3.1.1. Організація надання населенню ПМСД.

3.1.2.Забезпечення належної доступності та якості ПМСД для населення громади.

3.1.3. Організація взаємодії із закладами охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу (далі – ВМД), третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу (далі – ТМД) та екстрену медичну допомогу (далі – ЕМД).

3.1.4. Організація та надання невідкладної медичної допомоги населенню.

3.1.5. Планування розвитку ПМСД.

3.1.6. Проведення організаційно-методичної роботи за напрямом ПМСД.

3.1.7. Здійснення матеріально-технічного та кадрового забезпечення ПМСД.

3.1.8. Забезпечення взаємодії між підрозділами Центру в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

3.1.9. Сприяння доступності для населення сільської місцевості стоматологічної та екстреної допомоги.

3.1.10. Організація та створення умов для здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

 

4. ЗАВДАННЯ Центру

 

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Центр забезпечує:

4.1.1. Надання населенню ПМСД.

4.1.2. Належну та рівну доступність ПМСД для населення шляхом розвитку мережі підрозділів ПМСД, наближених до місць проживання населення.

4.1.3. Реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря, що надає ПМСД (лікар загальної практики – сімейний лікар, у тому числі лікар загальної практики – сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа – підприємець, що перебуває з Центром у цивільно-правових відносинах, лікар-терапевт/педіатр дільничний).

4.1.4. Наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта.

4.1.5. Скерування пацієнтів для отримання медичної допомоги на вторинному та третинному рівнях.

4.1.6. Здійснення диспансеризації населення.

4.1.7. Діяльність з придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, замісників їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих засобів, психотропних речовин за наявності ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності у Центрі, амбулаторіях як його відокремлених підрозділах у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом».

4.1.8. Проведення санітарно-просвітницької роботи, навчання населення здоровому способу життя, основам надання самодопомоги та взаємодопомоги.

4.1.9. Раннє виявлення та профілактику неінфекційних захворювань.

4.1.10. Раннє виявлення та профілактику соціально небезпечних захворювань.

4.1.11. Проведення разом із санітарно-епідеміологічною службою заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

4.1.12. Встановлення наявності показань та здійснення відбору хворих для отримання санаторно-курортного лікування.

4.1.13. Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності.

4.1.14. Направлення осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

4.1.15. Виписку рецептів для пільгового забезпечення медикаментами окремих стан населення відповідно до чинного законодавства.

4.1.16. Взаємодію своїх структурних підрозділів з дитячими дошкільними закладами, навчальними закладами, соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації, громадськими організаціями в інтересах збереження та зміцнення здоров'я населення.

4.1.17. Управління та контроль якості надання медичної допомоги у структурних підрозділах.

4.1.18. Організаційно-методичну роботу з надання ПМСД у структурних підрзділах за такими напрямами:

4.1.18.1. Збір, узагальнення та контроль достовірності статистичної інформації.

4.1.18.2. Звітування відповідно до підпорядкування та надання оперативної інформації.

4.1.18.3. Аналіз стану здоров'я населення.

4.1.18.4. Вивчення і прогнозування потреби населення у ПМСД.

4.1.18.5. Планування лікувально-профілактичних заходів відповідно до потреб населення.

4.1.18.6. Аналіз доступності ПМСД для населення, планування розвитку мережі та її кадрового забезпечення.

4.1.18.7. Організацію підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі безперервне навчання кадрів без відриву від виробництва (разом з вищими медичними навчальними закладами).

4.1.18.8. Впровадження сучасних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих, передового досвіду щодо організації ПМСД, сучасних інформаційних технологій.

4.1.18.9. Впровадження та вдосконалення системи управління якістю надання ПМСД.

4.1.19. Аналіз стану фінансового забезпечення Центру і його структурних підрозділів та розробляє фінансові плани.

4.1.20. Здійснення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та інвентарю, інших засобів, необхідних для функціонування Центру та його підрозділів.

4.1.21. Утримання будівель, споруд і технічних засобів Центру та його підрозділів у належному стані.

4.1.22. Належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у підрозділах Центру.

4.1.23. Контроль за використанням матеріально-технічних ресурсів у підрозділах Центру.

4.1.24. Облік матеріальних цінностей, у тому числі медичного обладнання та інвентарю.

4.1.25. Планування ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням та інвентарем.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

 

5.1. Центр для виконання покладених на нього завдань має право самостійно:

5.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних замовлень та становл.

5.1.2. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про медичне обслуговування населення.

5.1.3. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

5.1.4. Укладати договори, угоди, виступати позивачем та відповідачем у суді.

5.2. Центр для виконання покладених на нього завдань має право за погодженням із Засновником:

5.2.1. Укладати договори про медичне обслуговування населення у межах бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної практики – сімейними лікарями, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці (далі – приватні лікарі ЗП-СЛ).

5.2.2. Укладати договори з іншими комунальними та державними закладами охорони здоров'я про проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у Центрі відсутні умови.

5.2.3. Здійснювати іншу, ніж надання медичної допомоги, господарську діяльність, не заборонену законодавством.

5.3. Центр ПМСД забезпечує:

5.3.1. Надання медичної допомоги відповідно до договору про медичне обслуговування населення за бюджетні кошти та інших укладених договорів.

5.3.2. Дотримання встановленого порядку звітування.

5.3.3.Надання оперативної інформації за запитом відповідно до підпорядкування.

5.3.4. Належне ведення обліково-звітної документації.

5.3.5. Координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення щодо надання невідкладної медичної допомоги, проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.

5.3.6. Своєчасну сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

5.3.7. Цільове використання закріпленого за ним майна та виділених бюджетних коштів.

5.3.8. Утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна.

5.3.9. Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки.

5.3.10. Здійснення заходів з удосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості у результатах особистої роботи та у загальних результатах діяльності Центру.

5.3.11. Відповідає за виконання покладених на Центр завдань та функцій, дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, пожежної безпеки його головний лікар.

 

6. УПРАВЛІННЯ

 

6.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання становленном майна та участі в управлінні трудового становлен.

6.2. Поточне керівництво діяльності Центру здійснює головний лікар, який призначається на посаду Засновником на умовах контракту. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

6.3. Головного лікаря Центру ПМСД може бути звільнено достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства. 

6.4. Головний лікар Центру ПМСД:

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується Засновнику та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій. 

6.4.2. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та статутом порядку. 

6.4.3. Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту. 

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в становленному порядку. 

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру ПМСД.

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до Засновника Статут, проекти змін до Статуту.

6.4.7. Призначає, своїх заступників та розподіляє обов'язки між ними.

6.4.8. Визначає організаційну структуру Центру, граничну чисельність працівників, штатний розпис та подає їх на затвердження до Засновника.

6.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.

6.4.10. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.

6.4.11. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором, штатним розписом, затвердженим Засновником та законодавством умовах.

6.4.12. Укладає колективний договір з працівниками від імені Засновника.

6.4.13. Вирішує інші питання діяльності Центру ПМСД відповідно до законодавства.

6.5. Головний лікар Центру ПМСД, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

6.6. Головний лікар Центру ПМСД, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.

6.7. Головний лікар Центру ПМСД та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

7. ПРИМІРНА СТРУКТУРА

 

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

7.1.2. Допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі.

7.1.3.Лікувально-профілактичні підрозділи (лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти). 

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру ПМСД затверджуються керівником Центру.

7.3. Штати Центру встановлюються у визначеному порядку.

 

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

8.1. Майно Центру ПМСД становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

8.2. Майно Центру ПМСД є становленно власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства. 

Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Засновником. 

8.3.Джерелами формування майна Центру є:

8.3.1. Кошти місцевого бюджету.

8.3.2. Власні надходження Центру:

- від господарської та/або виробничої діяльності;

- за оренду майна.

8.3.3. Інші власні надходження Центру.

8.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

8.3.5. Надходження коштів на виконання становл соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

8.3.6. Інші джерела не заборонені законодавством.

8.3.7. Кошти, отримані Центром не можуть бути отримані  Засновником під час розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини.

8.4. Центр має право:

- передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням із Засновником;

- за погодженням з Засновником реалізувати застаріле обладнання, прилади, становлен та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Центру ПМСД затверджуються Засновником за поданням керівника Установи.

8.6. Фінансування Центру:

- фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому законодавством порядку за рахунок місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

8.6.1. Перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється Засновником у визначеному законодавством порядку.

8.7. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її Засновнику та органам виконавчої влади, які здійснюють контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку. 

Керівництво Центру несе відповідальність перед Засновником та органами виконавчої влади, які здійснюють контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку, за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО становлен

 

9.1. Працівники Центру ПМСД мають право стано участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим становленн на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. 

Представники первинної профспілкової організації, а у разі їх відсутності- вільно обрані працівниками представники, представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні. 

9.2. Трудовий становле Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Закладом.

9.3. До складу органів, через які трудовий становле реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством. 

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового становлен з адміністрацією Центру ПМСД регулюються колективним договором. 

9.5. Право укладання становленном договору від імені Засновника надається головному лікарю Центру, а від імені трудового становлен – уповноваженому ним органу або уповноваженій особі.

становл становленном договору звітують на загальних зборах становлен не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Центру, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим становленн відповідно до законодавства, цього Статуту та становленном договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти місцевого бюджету.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у становленном договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Оплата праці працівників Центру ПМСД здійснюється у першочерговому порядку. Уі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці. 

9.9. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, становленном договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

10.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законами України, - за рішенням суду.

10.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників. 

10.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

10.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

10.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру ПМСД та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

10.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в становленному законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру ПМСД, що ліквідується.

10.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

10.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

10.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 

     

Селищний голова ____________Л.В.ГУЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до рішення Наркевицької селищної ради

від ____________ 2016

№_________

 

 

Штатний розпис на 2017 рік

«Центру первинної медико-санітарної допомоги Наркевицької  селищної ради»

 

 

№ з/п

Назва структурного підрозділу і посад

Кількість штатних посад

Адміністративно-господарська частина

  1.  

Головний лікар

1,0

  1.  

Заступник головного лікаря

1,0

  1.  

Головна медична сестра

1,0

  1.  

Головний бухгалтер

1,0

  1.  

Завідувач господарства

1,0

  1.  

Секретар-друкарка

1,0

  1.  

Водій автотранспортних засобів 4 класу

1,0

Інформаційно-аналітичний відділ

  1.  

Статистик медичний

1,0

 

 

 

 

                                Селищний голова _________Л.В.ГУЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь