A A A K K K
для людей із порушенням зору
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.07.2016 року № 4-11/2016 «Про місцеві податки і збори на 2017 рік»

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

VІІ скликання

Двадцята  позачергова сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н НЯ

 

від    2017 року                                                                                           №- /2017

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від 13.07.2016 року № 4-11/2016 «Про місцеві податки і збори на 2017 рік»

 

Керуючись розділом XII Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI  зі змінами, внесеними Законами України №1791 від 21.12.2016р., №1797 від 21.12.2016р., за рекомендацією постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести  зміни до рішення селищної ради від 13.07.2016 року № 4-11/2016 «Про місцеві податки і збори на 2017 рік»:
  1.  Додаток №1 «Податок на майно»
   1. Розділ 1. «Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Пункт 1.4. доповнити підпунктами:

«и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

"ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей»

 

 1. Підпункти 1.8.1., 1.8.2. та 1.8.3 пункту 1.8 викласти у редакції:

«1.8.1 Наркевицька селищна  рада об’єднаної територіальної громади встановлює пільги з податку, що сплачується на території громади, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), шляхом прийняття відповідного рішення.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

1.8.2 Наркевицька селищна  рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

1.8.3 Пільги з податку, передбачені підпунктами 1.8.1 та 1.8.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої першим абзацом  пункту 1.8;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)»

 

 1. Пункт 1.9  Розділу 1 «Встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»  викласти у редакції:

«1.9. Ставки податку

Для житлової нерухомості:

1.9.1 Встановити, що для об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, ставки податку на нерухомість встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового ) року, за 1 кв.метр:

а)  житловий будинок – 0,25 % ;

б)  квартира – 0,5% ;

в)  житлове приміщення – 0,5%;

г)  садовий будинок  – 0,25%;

ґ)  дачний будинок – 0,25%;

д) домоволодіння –  0,25%;

е)  житлова будівля – 0,25%;

є) інше – 0,25%;

ж) будинок – 0,25%;

з) прибудова до житлового будинку – 0,25%;

і) котедж – 0,25% .

Для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) - 0,4% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

1.9.2 Ставки податку для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності  юридичних осіб, встановлюються  у розмірі 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Для нежитлової нерухомості:

1.9.3 Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні - 0,4%;

б) будівлі офісні -   0,4%;

в) будівлі торговельні - 0,4%;

г) гаражі - 0,25%;

ґ) будівлі промислові – 0,4%;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1,5%;

е) господарські (присадибні) будівлі – 0%;

є) будівлі складів – 0,25%;

ж) нежиле приміщення - 0,4%;

з) нежитлова будівля - 0,4%;

і) комплекс – 0,4%

к) споруда  – 0,4%;

л) приміщення - 0,4%;

м) єдиний майновий комплекс - 0,4%;

н) цілісний майновий комплекс – 0,4%;

о) інші – 0,25%

1.9.4  Ставки податку для об’єктів  нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр:

а) будівлі готельні - 0,5%;

б) будівлі офісні -   0,5%;

в) будівлі торговельні - 0,25%;

г) гаражі - 0,5%;

ґ) невиробничі будівлі  та склади – 0,25%

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1,5%;

е) інші будівлі – 0,25%»

 

 1. Розділ 2 «Транспортний податок»:

Пункті 2.2  викласти у редакції:

«Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.»

 

 

 1. Розділ 3 «Земельний податок (плата за землю)»:

 Пункти 3.6 та 3.14  виключити.

Доповнити підпунктом 3.7.5 пункту 3.7 у такій редакції:

«3.7.5 Якщо фізична особа, визначена у пункті 3.7 цього Розділу, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву»

Підпункт 3.7.4 пункту 3.7 доповнити абзацами:

 • «державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій»

Підпункти 3.11.4 і 3.11.5 викласти у редакції:

«3.11.4 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

3.11.5 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)»

 

 1. Додаток №2 «Встановлення ставок єдиного податку»:
  1. Абзаци 2 і 3 пункту 9 викласти у редакції:

«для першої групи платників встановлюються ставки єдиного податку у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року

для другої групи платників встановлюються у розмірі 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.»

 1. Пункт 12 виключити.

 

 1. Дане рішення набуває чинності з моменту оприлюднення на офіційній сторінці селищної ради  nsr_otg@ukr.net.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова  Павлюк І.О.)

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь