A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про затвердження Комплексної Програми об'єднання зусиль Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиського відділення Красилівської ОДПІ по забезпеченню надходжень до селищного бюджету на 2018 -2021 роки

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДа

Наркевицької селищної  об’єднаної територіальної громади

41 СЕСІЯ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

 2018 року                                                Наркевичі                                 №

 

 

Про затвердження  Комплексної Програми

об'єднання зусиль Наркевицької селищної

об’єднаної територіальної громади,

Волочиського відділення Красилівської ОДПІ по

забезпеченню надходжень до селищного бюджету

на 2018 -2021 роки

 

    Керуючись частиною 1 пункту 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

      1.Затвердити   Комплексну Програму об'єднання зусиль Наркевицької селищної

об’єднаної територіальної громади, Волочиського відділення Красилівської ОДПІ по

забезпеченню надходжень до селищного бюджету на 2018 -2021 роки

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( голова комісії     Павлюк І.О.).

 

Селищний голова            Л.ГУЛА

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наркевицької

сільської  об’єднаної територіальної громади

від «___» _____ 2018 р.

№ ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Комплексна програма

 

об’єднання зусиль

Наркевицької

селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиського відділення   Красилівської ОДПІ по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету, створення комфортних умов платникам податків та належне їх обслуговування

на 2018-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

І. Обґрунтування необхідності Комплексної програми                        

Комплексна програма об'єднання зусиль Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиського відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2018-2021 роки (далі Комплексна програма) розроблена на основі Закону України «Про державну податкову службу в Україні», Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755- VI " із змінами, Закону України «Про державний бюджет на 2016рік».

Комплексна програма являє собою комплекс заходів, які сприятимуть розвитку економіки Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, і на цій основі, забезпеченню повного задоволення державних і соціальних потреб. Зокрема, створенню сприятливих умов для розвитку підприємництва; нових робочих місць; збільшенню випуску якісних конкурентноздатних товарів; насиченню товарних ринків;  максимальному поєднанню інтересів СПД - платників податків з інтересами фіскальної служби, надходженню коштів до місцевого бюджету на основі добровільності виконання платниками своїх податкових зобов'язань; запобіганню злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриттю та розслідуванню; створенню належних умов для надання  консультативної допомоги платникам податків у оформленні заяв, заповненні податкової звітності, надання інформації про реквізити рахунків для зарахування платежів до місцевого бюджету, ставок податків та роз’яснень з питань оподаткування , прийняття звітних та інших документів платників.

                                                                   

ІІ. Мета і основні завдання Комплексної програми

Комплексна програма об'єднання зусиль Наркевицької селищної територіальної громади, Волочиського відділення Красилівської ОДПІ по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2018-2021 роки враховує створення нових технологій податкової діяльності фіскальної служби, які базуватимуться на використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення бази, яка дозволить систематично і широко використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для планування і виконання функцій щодо контролю за сплатою податків і зборів, аудиту, ефективної боротьби з ухиленнями від сплати податків і скорочення розмірів тіньової економіки.

В цілому ж робота по адмініструванню податків та зборів, забезпеченню надходжень до місцевого бюджету, яка враховує нову філософію партнерських відносин з платниками, пріоритетність добровільної сплати, включає основні завдання:

 • удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до місцевого бюджету;
 • удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи;
 • правове забезпечення профілактики злочинності;
 • удосконалення системи стягнення податків;
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні;
 • удосконалення роботи з платниками податків;
 • зміцнення матеріально-технічної бази фіскальної служби.

                           ІІІ.Очікувані результати

 

                Виконання Комплексної програми дасть змогу:

-      розширити базу оподаткування за рахунок виявлення додаткових джерел наповнення  до місцевого бюджету (аналіз роботи підприємств “мінімізаторів” та тих, що входять до груп “ризику);

- створити комфортні умови для платників району (якісне обслуговування СГД юридичних та фізичних осіб) та спростити процедури надання послуг;

-      створити умови для партнерських взаємовідносин фіскальної служби та платників податків;

-      забезпечити системність та стабільність процесу оподаткування, забезпечити зростання доходної частини місцевого бюджету за рахунок модернізації роботи Волочиського відділення Красилівської ОДПІ;

-      розширити інформаційне забезпечення кожної ланки фіскальної служби, що сприятиме автоматизації процесу оподаткування, ефективному використанню наявних людських ресурсів, дасть можливість порівнювати відомості з різних джерел з метою виявлення ухилень від сплати податків;

-      скоротити та ліквідувати податковий борг шляхом поліпшення роботи з платниками податків, заохочення їх до добровільної сплати,

-      формування позитивної громадської думки щодо діяльності органів ДФС;

-      впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення;

 • підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства в сфері оподаткування завдяки покращенню якості послуг по складанню податкової звітності, забезпеченню повної обізнаності податкового законодавства;

- підвищити оперативність та якість надання адміністративних послуг.

 

IV.Заходи Комплексної програми об'єднання зусиль Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиського відділення Красилівської ОДПІ по забезпеченню надходжень

до місцевого бюджету

на 2018-2021 роки.

 1. Удосконалення системи планування (прогнозування) та обліку надходжень до місцевого бюджету.

 

 1. Виявляти додаткові джерела надходження платежів до місцевого бюджету. Всебічно аналізувати стан обсягів виробництва продукції, фінансово- економічний стан підприємств з метою мобілізації платежів до місцевого бюджету. За результатами аналізу та з врахуванням факторів, що негативно впливають на стан адміністрування податків та зборів, розробляти додаткові заходи щодо забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

2018-2021 роки                                           Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,                                             

                                                                       Наркевицька СОТГ

^

 1. Проводити роботу по скороченню кількості підприємств, що декларують від'ємне значення об'єкта оподаткування або його відсутність. Здійснювати моніторинг підприємств, які при значних сумах валових доходів, сплачують мізерні суми податку на прибуток.

2018-2021 роки                                            Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,

                                                                      Наркевицька СОТГ

 

1.3. Вживати дієвих заходів, спрямованих на відпрацювання економічної сутності збиткової та безприбуткової фінансово-господарської діяльності шляхом проведення аналізу їх діяльності та співбесід з платниками, які мають неадекватні показники податкової та фінансової звітності (у рамках статті 78).

 

2018-2021 роки                                           Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,

                                                                      Наркевицька СОТГ

 

1.4.  З метою упередження безпідставного відшкодування податку на додану вартість забезпечити контроль та комплекс заходів щодо правомірності відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.

 

2018-2021 роки                                            Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

                        

1.5. Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої у електронному вигляді (на магнітних носіях, засобами Інтернет, тощо).

2018-2021 роки                                           Волочиське відділення Красилівської ОДПІ       

 

 1. Забезпечити організацію на високому рівні компанії декларування доходів, отриманих фізичними особами у попередньому році, насамперед за рахунок цілеспрямованої роботи податкових органів щодо підвищення якості обслуговування платників та забезпечення добровільної сплати податків.

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ  

 

1.7. Проводити аналіз зведених звітів про надання пільг в оподаткуванні, готувати висновки та пропозції, з метою виявленя резервів забезпечення бюджетних призначень та недопущення втрат місцевого бюджету.

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ  

                                                                      Фінансовий  відділ

 

2. Удосконалення системи контрольно-перевірочної роботи.

 1. Удосконалити систему відбору платників для документальних перевірок та підвищити якість контрольно-перевірочної роботи, звернувши особливу увагу на тих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на  органи фіскальної служби.

 

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 

2.2.Вживати заходів до підприємств, які за результатами роботи мали незначні податкові зобов’язання при великих обсягах господарських операцій, малу чисельність працюючих на підприємстві, відсутність основних фондів та інші фактори ризику.

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 

2.3.Здійснити комплекс заходів по забезпеченню дієвого контролю за своєчасністю отримання податкової звітності платників, а також за правомірністю надання податкових пільг і застосування ставок оподаткування.

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 

2.4.Забезпечити щорічне проведення моніторингу фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання, визначення економічного потенціалу та зростання виробничих потужностей цих суб'єктів, темпів зростання заробітної плати працівників, проведення перевірок відповідності середньої заробітної плати одного працівника до законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

2018-2021 роки                                           Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,

                                                                     Наркевицька СОТГ

 

2.5.Активізувати роботу із платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету, детінізації виплати заробітної плати суб'єктами  підприємницької діяльності. Сприяти легалізації тіньової зайнятості населення району.Організувати комплексні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності з питань легалізації тіньової зайнятості населення району.

2018 рік                                                      Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,

                                                                     Наркевицька СОТГ

 

2.6.Забезпечити проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств та громадянами - суб’єктами господарської діяльності щодо дотримання ними законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях щодо оформлення трудових відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій оплати праці, повної і своєчасної виплати заробітної плати та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску, погашення заборгованості по заробітній платі.

 

2018 -2021 роки                                      Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,                                   

                                                                    Наркевицька СОТГ

 

2.7. Проводити роботу щодо виявлення суб’єктів господарювання як юридичних, так і фізичних осіб -підприємців, які виплачують заробітну плату у “конвертах”, ведуть подвійну бухгалтерію. Систематично запрошувати на постійно діючі спільні комісії суб’єктів підприємницької діяльності, які мінімізують заробітну плату розробляти заходи щодо покращення ситуації по виплаті заробітної плати та її максимальній легалізації здійснювати контроль за додержанням роботодавцями законодавства про працю.

 

2018-2021 роки                                         Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,                                                              Наркевицька  СОТГ    

     2.8. З метою наповнення бюджету, здійснювати контроль за суб’єктами господарювання щодо строків сплати, розмірів ставок місцевих податків і зборів у відповідності до прийнятих рішень Волочиської міської   об’єднаної територіальної громади  на відповідний період.  

2018-2021 роки                                         Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,                                                              Наркевицька  СОТГ

2.9.Проводити роботу на предмет виявлення та вжиття заходів до підприємців, які здійснюють у сфері торгівлі, громадського харчування, надають транспортні перевезення, займаються виготовленням одягу без використання найманих працівників.

2018-2021 роки                                         Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,                                                              Наркевицька  СОТГ     

2.10.Забезпечити максимальне залучення суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю на ринках до переходу на спрощену систему оподаткування, за рахунок співпраці з керівниками ринків, проведення спільного розгляду наявних у суб'єктів господарської діяльності документів на право здійснення торгівлі.

2018-2021 роки                                         Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,  Наркевицька  СОТГ    

2.11.Систематично здійснювати контроль за сплатою збору за місця для паркування транспортних засобів суб’єктами, що здійснюють господарську діяльність.

2018-2021 роки                                        Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,              Наркевицька  СОТГ    

 

2.12.Вживати заходів щодо наповнення бази нерухомого майна, яке належить громадянам, з метою його оподаткування.

2018-2021 роки                                           Волочиське відділення  Красилівської ОДПІ   

3.Забезпечення погашення податкових зобов'язань.

 

 1. З метою упередження виникнення податкового боргу розглядати пропозиції підприємств і організацій щодо надання розстрочення податкових зобов'язань згідно вимог Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755- VI.

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ    

     

 1. З метою погашення податкового боргу суб'єктами підприємницької діяльності, які допустили несплату нарахованих зобов'язань,  здійснювати опис заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі.

2018-2021  роки                                         Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 1. 3 метою погашення податкового боргу державних підприємств  боржників направляти подання органам управління таких підприємств про погашення податкового боргу за рахунок бюджетних коштів та інших заходів за допомогою засобів поштового зв’язку та ініціювати розірвання контрактів (трудових договорів) з керівниками таких підприємств.      

2018-2021  роки                                       Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,

                                                                 Наркевицька  СОТГ   

 1. З метою запобігання вчиненню правопорушень, пов’язаних з відчуженням заставного майна безпогодження з органами державної фіскальної служби посадовими особами підприємств-боржників, здійснити комплекс організаційно-правових заходів по недопущенню фактів самовільного відчуження майна з податкової застави та здійснювати постійний контроль за його збереженням.

2018-2021  роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 1. Вживати вичерпних організаційних заходів щодо упередження росту податкового боргу — повної сплати поточних і донарахованих податкових зобов’язань та забезпечити виконання нормативів скорочення податкового боргу.

2018-2021  роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 1. Систематично здійснювати контроль за проведенням роботи по відновленню платоспроможності та визнання банкрутами підприємств - боржників. Сприяти прискоренню процедури визнання банкрутами підприємств, у яких відсутні активи для погашення податкового боргу шляхом завершення процедури ліквідації та зняття з державної реєстрації таких підприємств боржників відповідно до діючих вимог.

2018-2021  роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

3.7. Вживати заходів щодо стягнення податкового боргу з СГД фізичних та юридичних осіб шляхом направлення адміністративних позовів до суду про звернення стягнення податкового боргу на кошти та майно боржників.

2018-2021  роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ

 1. Впровадження сучасних інформаційних технологій в оподаткуванні та удосконалені роботи з платниками податків.

 

4.1. З метою забезпечення виконання функцій державної фіскальної служби створити комфортні умови для отримання адміністративних послуг для платників податків та належних умов праці для працівників Волочиського відділення Красилівської ОДПІ.

 

2018-2021 роки                                          Волочиське відділення Красилівської ОДПІ  

4.2.Приведення фасаду приміщення Волочиського  відділення Красилівської ОДПІ   до єдиного стандарту фасадів у  центрі м. Волочиськ.

Волочиське відділення Красилівської ОДПІ,    Наркевицька  СОТГ    

 

 

Заступник начальника

-начальник Волочиського відділення

Красилівської ОДПІ                                                               А.М.Саланський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Комплексної про грами

 

ПАСПОРТ

Комплексної програми мобілізації зусиль Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади,  Волочиського відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на

на 2018-2021роки

 

 

 

 

1

Розробник Програми

Волочиське відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області

2

Відповідальний виконавець Програми

Волочиське відділення

Красилівської ОДПІ

3

Учасники програми

Наркевицька селищна  об’єднана територіальна громада

4

Термін реалізації програми

2018-2021 рр.

5

Джерела фінансування Програми !

Місцевий бюджет

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,  за рахунок коштів місцевого бюджету

80,0тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника

-начальник Волочиського відділення

Красилівської ОДПІ                                                               А.М.Саланський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Комплексної програми

 

ФІНАНСУВАННЯ

комплексної програми мобілізації зусиль Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади, Волочиського відділення Красилівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Хмельницькій області по забезпеченню надходжень до місцевого бюджету на 2018-2021 роки.

 

Обсяг  коштів, які пропонується  залучити на  виконання  Програми

2018

2019

2020

2021

Усього витрат на

виконання Програми (тис.грн.)

Обсяг  ресурсів місцевого бюджету:

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

 

 

 

 

Заступник начальника

-начальник Волочиського відділення

Красилівської ОДПІ                                                               А.М.Саланський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до комплексної програми

 

 

 

Розрахунок до п.3.3, 3.4, 3.7

 

 

  тис.грн.

 

Наменування

Кількість шт.

Ціна

грн.

Сума

2018

2019

2020

2021

1

Послуги поштового зв’язку (рекомендована поштова відправка), інформаційне забезпечення

 

 

 

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Всього

 

 

 

20,0

20,0

20,0

20,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник начальника

-начальник Волочиського відділення

Красилівської ОДПІ                                                               А.М.Саланський

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь