A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Наркевицької селищної ради

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

VІІ скликання

21 сесія

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

                                  Наркевичі                                                   

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних

послуг  виконавчого комітету

Наркевицької   селищної ради

 

     Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги»,Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» ( зі змінами) та з метою спрощення процедури надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам селищна рада

ВИРІШИЛА:

 

      1. Утворити Центр  надання адміністративних послуг Наркевицької селищної ради.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Наркевицької  селищної ради (Додаток 1).

      3. Затвердити Регламент про центр надання адміністративних послуг Наркевицької селищної ради (додається).

      4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконавця даного рішення покласти на головного відповідального виконавця – центр надання адміністративних послуг Наркевицької селищної ради.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики (голова  Балишин О.В.)

 

Селищний голова                         Л.ГУЛА

 

 

 

 

       

ПОЛОЖЕННЯ

про центр надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Наркевицької  селищної ради

Хмельницької області

І. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Наркевицької селищної ради Хмельницької області (далі – ЦНАП) є структурним підрозділом виконавчого комітету Наркевицької селищної ради та реалізує повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та реєстрації та/або зняття з реєстрації місця проживання та/або перебування.

1.2.Утворення, реорганізація, ліквідація ЦНАП, затвердження Положення про ЦНАП, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією Наркевицької селищної ради.

 1. (особі, яка здійснює його повноваження), заступнику селищного голови.
 2. «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про очищення влади»,  актами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, що регулюють процедуру державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, зокрема: Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в редакції Закону № 834-VIII від 26.11.2015, Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядком надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Порядком доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про фермерське господарство», «Про кооперацію», «Про споживчу кооперацію», «Про санкції», Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5, Порядком зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 238/5, Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Вимогами щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5, постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у скорочені строки», наказом Міністерства юстиції України 06.01.2016 № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання у Україні”, Постанова КМУ від 02.03.2016 року № 207 “Про затвердження правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру” та розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.5.ЦНАП утримується за рахунок коштів місцевого бюджету селищної ради.

 1. Структура та організація роботи

 

2.1. До складу ЦНАП входять: начальник ЦНАП, паспортист, два державних реєстратора.

2.2. Діяльність ЦНАП здійснюється відповідно до щомісячних планів роботи, погоджених заступником селищного голови.

2.3. ЦНАП очолює начальник, який одноосібно здійснює загальне керівництво роботою ЦНАП.

2.4. Начальник та інші посадові особи ЦНАП призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою в установленому законодавством України порядку.

2.5. Начальник та всі працівники ЦНАП є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

2.6. На посаду начальника відділу призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі, або на службі в органах місцевого самоврядування на керівній посаді не менше трьох років та має вищу освіту за спеціальністю «Державне управління» з кваліфікацією «магістр державного управління», або за спеціальністю «Державна служба» з кваліфікацією «магістр державної служби», або за спеціальністю «Правознавство» з кваліфікацією «юрист».

Не може бути призначена на посаду начальника ЦНАП особа, до якої існують обмеження, передбачені законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

2.7. На посаду державного реєстратора та паспортиста призначається особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом на державній службі, або на службі в органах місцевого самоврядування на посаді не нижче головного спеціаліста не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років та має вищу освіту за спеціальністю «Державне управління», або «Державна служба», або «Правознавство».

Не можуть бути призначені на посаду працівники, до яких існують обмеження, передбачені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

 

 1. Основні функції та завдання

 

3.1. Основним завданням ЦНАП єзабезпечення виконання покладених на місцеве самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та реєстрації місця проживання.

3.2. Державний реєстратор реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ЦНАП виконавчого комітету Наркевицької селищної радивідповідно до покладених на нього завдань:

 1.  

- встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

- відповідності обов'язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом;

 • відповідності повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав;

- відповідності відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), відомостям, що містяться у поданих документах;

- наявності обтяжень прав на нерухоме майно;

- наявності факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов'язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

3.2.2. Забезпечує перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

3.2.3. Під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 01 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

3.2.4. Під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу державних реєстраторів до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

3.2.5. Забезпечує відкриття та/або закриття розділів в Державному реєстрі прав, внесення до них записів про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав;

3.2.6. Забезпечує присвоєння за допомогою Державного реєстру прав реєстраційного номеру об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

3.2.7. Забезпечує виготовлення електронних копій документів та розміщення їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації прав);

3.2.8. Формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

3.2.9. Формує та веде реєстраційні справи у паперовій формі;

3.2.10. Забезпечує надання інформації з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні у випадках, передбачених Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

3.2.11.Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

3.2.12.Приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав;

3.2.13.Здійснює в межах компетенції заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме:

- вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому;

- здійснює інші заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

3.2.14.Забезпечує збереження державної та комерційної таємниці, інформації про громадян, що стала йому відома під час виконання службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

3.2.15.Систематично займається підвищенням професійного рівня державних реєстраторів, забезпечує організацію вивчення нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, прийняття участі у навчальних заходах (семінари, лекції, тренінги, тощо), організованих Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій областіу сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;

3.2.16. У разі, якщо під час проведення державної реєстрації прав у державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів, він забезпечує інформування відповідним державним реєстратором про це правоохоронні органи.

3.2.17. Здійснює інші повноваження, відповідно до законодавства, виконує інші завдання у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у тому числі доручення, покладені на нього селищнимголовою.

3.3. Державний реєстратор реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ЦНАП виконавчого комітету Наркевицької селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:

3.3.1. Забезпечує здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

3.3.2. Приймає документи у паперовій або електронній формі та здійснює державнуреєстраціююридичнихосібтафізичних осіб – підприємців незалежно від місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи – підприємця шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) виключно на підставі та відповідно до Закону;

3.3.3. Перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3.3.4. Перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

3.3.5. Забезпечує проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

3.3.6. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.3.7. Надає виписки для проставляння апостилю, витяги в паперовій формі та документи, що містяться в реєстраційній справі;

3.3.8. Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ;

3.3.9. Після проведення реєстраційної дії забезпечує надсилання документів, поданих для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

3.3.10. У випадках, передбачених Законом, обов’язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього;

3.3.11. У випадках, передбачених Законом, обов’язково встановлює наявність/відсутність персональних санкцій відповідно до Закону України «Про санкції»;

3.3.12. У разі, якщо під час прийому документів для державної реєстрації або проведення реєстраційних дій у державного реєстратора виникає сумнів щодо справжності поданих документів – забезпечує негайне інформування про це відповідні правоохоронні органи для вжиття необхідних заходів;

3.3.13. У разі виявлення державним реєстратором невідповідності законодавству проведеної реєстраційної дії повідомляє про це юридичну особу, фізичну особу - підприємця, стосовно яких проведено реєстраційну дію, для подачі державному реєстратору документів, передбачених Законом, або звертається до суду для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

3.3.14. Здійснюєіншідії, передбачені Законом.

        

3.4 Паспортист ЦНАП виконавчого комітету Наркевицької селищної ради відповідно до покладених на нього завдань:

3.4.1. Приймає заяви щодо здійснення реєстрації та/або зняття з реєстрації місця проживання та/або перебування;

3.4.2. Приймає рішення про реєстрацію/зняття або про відмову у реєстрації місця проживання особи;

3.4.3 Вносить відомості про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться ці відомості про реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування;

3.4.4. Паспортист має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва;

3.4.5. Паспортист має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

 

 • V. Основні права

ЦНАП має право:

4.1.1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності ЦНАП;

4.1.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на ЦНАП завдань;

4.1.4. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в частині державної реєстрації;

4.1.5. Працівники ЦНАП за сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.

4.1.6. За дорученням селищного голови забезпечує представництво виконавчого комітету селищної ради та в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції;

4.1.7. Забезпечує прийняття працівниками ЦНАП участі у розгляді питань, що стосуються їх компетенції, а також прийняття ними, в межах визначених повноважень, відповідних рішень;

4.1.8. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

4.1.9. Вносити на розгляд селищного головипропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому, шляхів удосконалення роботи суб’єкта державної реєстрації;

4.1.10. Вносити селищному голові пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики – статистичних даних, з метою виконання покладених на ЦНАП завдань;

4.1.11. За дорученням селищного голови брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до компетенції ЦНАП.

4.1.12. Працівники ЦНАП мають право:

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці, на повагу особистої  гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян, на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

- захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

 

V. Керівництво ЦНАП

5.1. Начальник ЦНАП у межах компетенції:

5.1.1.Очолює ЦНАП та здійснює безпосереднє керівництво його роботою.

5.1.2. Забезпечує виконання завдань та функцій покладених на ЦНАП відповідно до цього Положення.

5.1.3. Здійснює повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України та постанов Верховної Ради України, актів та доручень Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту, доручень Міністра юстиції України та його заступників, наказів головного територіального управління юстиції та управління юстиції.

5.1.4. Представляє ЦНАП у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності ЦНАП перед селищним головою.

5.1.5. Бере участь у засіданнях сесій міської ради, виконавчого комітету міської ради, роботі постійних депутатських комісій ради, дорадчих органів виконавчого комітету Війтовецької селищної ради.

5.1.6. Бере участь у підготовці проекту Положення про ЦНАП, змін до нього.

5.1.7. Організовує та координує роботу з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників ЦНАП.

5.1.10. Забезпечує та контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у ЦНАП.

5.1.11. Організовує поточне та перспективне планування роботи ЦНАП, готує звіти про виконання запланованих заходів та результати роботи ЦНАП.

5.1.12. Організовує та контролює ведення діловодства у ЦНАП.

5.1.13. Забезпечує здійснення в цілому функцій державного реєстратора та паспортиста.

5.1.14. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності ЦНАП та входять до його компетенції, вживає заходів щодо своєчасного розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян, підприємств, установ, організацій, юридичних осіб.

5.1.15. Вносить селищному голові обґрунтовані пропозиції про застосування до працівників ЦНАП заохочень та накладення на них дисциплінарних стягнень.

5.1.16. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд селищному голові.

5.1.17. Організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у визначеній сфері, та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи.

5.1.18. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5.1.19. У разі відсутності начальника ЦНАП з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов'язків тимчасово, покладається на одного з працівників ЦНАП згідно з розподілом посадових обов’язків відповідним розпорядженням селищного голови.

 1. І. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

 

6.1. Відділ у своїй роботі взаємодіє зі структурними підрозділами виконавчого комітету Наркевицької селищної ради на засадах ділового співробітництва, спрямоване на успішне вирішення завдань, які стоять перед ЦНАП.

 

 1. ІІ. Відповідальність ЦНАП

 

7.1. Відповідальність посадових осіб ЦНАП передбачена чинним законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями.

7.2. Посадові особи ЦНАП, відповідно до чинного законодавства України, адміністративну.

7.3. Відповідальність посадових осіб ЦНАП настає у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, закріплених за працівниками ЦНАП їх посадовими інструкціями та цим Положенням.

7.4. Притягнення працівників відділу до відповідальності здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.5.

 1. реєстрації та/або зняття з реєстрації місця проживання та/або перебування забороняється і тягне за собою відповідальність, згідно із законом.
 2. ІІІ. Заохочення

8.1. До працівників ЦНАП можуть застосовуватись заохочення, що передбачені Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про державну службу» іншими діючими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами України. За сумлінне виконання своїх повноважень працівники ЦНАП мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію прав та їх обтяжень, реєстрації/зняття місця проживання/перебування.

8.2. Посадовим особам ЦНАП може бути присвоєно черговий або позачерговий ранг у межах посад посадових осіб місцевого самоврядування.           

ІX. Прикінцеві положення

9.1. Припинення діяльності ЦНАП здійснюється за рішенням Наркевицької селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Наркевицькій селищній раді, передбаченої Регламентом Наркевицької селищної ради .

9.3. Виконавчий комітет Наркевицької селищної ради, у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством забезпечує:

9.3.1. Створення необхідних умов для нормальної роботи, професійної діяльності посадових осіб ЦНАП;

9.3.2. Надання посадовим особам ЦНАП службових приміщень, засобів телефонного зв’язку, комп’ютерної та іншої організаційної техніки, витратних матеріалів, обладнаних місць зберігання документів, з питань, віднесених до компетенції ЦНАП;

9.3.3.Оплату праці посадових осіб ЦНАП, у порядку та обсягах, що визначені законом. 

Секретар   ради                                             Т.КОЗАК

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь