A A A K K K
для людей із порушенням зору
Наркевицька громада
Хмельницька область, Хмельницький район

«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки»

 

           ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

VІІ скликання

21 сесія

РІШЕННЯ

 

«Про  затвердження Програми реформування і розвитку

житлово – комунального господарства

Наркевицької селищної об’єднаної  територіальної громади

на 2017-2020 роки»

           

Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, згідно з  законами України, «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  реформування і розвитку житлово – комунального господарства

Наркевицької селищної об’єднаній територіальної громади на 2017-2020 роки.

2. Затвердити заходи щодо реформування та розвитку житлово-комунального господарства ювілейної селищної об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2020 роки (додаток 3).

4. Затвердити заходи  з утримання та розвитку житлового господарства для забезпечення виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Наркевицької селищної територіальної громади на 2017-2020 роки (додаток 7).

5. Затвердити заходи  з утримання та розвитку інженерних мереж для забезпечення виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Наркевицької селищної територіальної об’єднаної громади на 2017-2020 роки (додаток 5).

6 Затвердити заходи  з утримання та розвитку вулично-дорожнього господарства для забезпечення виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки (додаток 4).

7. Затвердити заходи з утримання та розвитку благоустрою населених пунктів для забезпечення виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки (додаток 8).

8. Затвердити прогнозний  обсяг фінансового забезпечення виконання завдань Програми реформування  і розвитку житлово-комунального господарства Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки за рахунок коштів місцевого бюджету (додаток 2).

9. Фінансування передбачених Програмою заходів здійснюється в межах затверджених бюджетних призначень у рішенні селищної ради про місцевий бюджет на відповідний рік.

        10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг.

 

                                     Селищний голова ________________Л.ГУЛА

 

 

                                                                                                                     Додаток 1

   До рішення 21 сесії селищної

Ради від   №

                                                                                            

ПАСПОРТ

 

Програми  реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

 на 2017-2020 роки

 

 

 

1

Ініціатор розроблення програми

Комісія з питань житлово комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва  та сфери послуг.

 

2

Розробник програми

Наркевицька селищна рада

3

Відповідальний виконавець програми

Наркевицька селищна рада

4

Співвиконавці програми

 

5

Термін реалізації

2017-2020 роки

6

Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

.

6.1

Орієнтовний обсяг коштів місцевого бюджету

.

6.2

Орієнтовний обсяг коштів з інших джерел

-

 

Секретар селищної ради                                              Т.КОЗАК

 

Додаток 2

                                                                                                                                    

 

Прогнозний обсяг фінансового забезпечення

 виконання завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства

Наркевицької селищної територіальної громади

на 2017-2020 роки

№ з/п

Заходи

Одиниця вимірювання

2017рік

2018рік

2019рік

2020рік

Всього

 

Утримання та розвиток житлового господарства

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Утримання та розвиток інженерних мереж

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Утримання та розвиток вулично-дорожнього господарства

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Утримання та розвиток благоустрою населених пунктів

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО:

тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                           Т.КОЗАК

 

 

Програма

реформування і розвитку

житлово-комунального господарства

Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади

 на 2017-2020 роки

Смт.Наркевичі

2017 р.

РОЗДІЛ I 

Загальні положення

      Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2017-2020роки (далі Программа) розроблена з метою забезпечення  надійності роботи систем життєзабезпечення, комфортності і безпеки умов проживання населення, зниження витрат на виробництво комунальних послуг, досягнення  оптимального співвідношення вартості послуг  до доходів населення, створення належних умов функціонування, підвищення ролі та  відповідальності структурних підрозділів системи житлово-коумнального господарства селищна, сіл, як єдиного цілісного комплексу з надання комунальних послуг населенню, підприємствам та організацієм селища, сіл.

Виконання Програми передбачає:

- створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, удосконалення тарифної політики;

- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;

- запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;

- прозорість у прийнятті рішень щодо реформування житлово-комунального господарства, розвитку комунальних послуг та встановлення тарифів на них, залучення громадськості до проведення цих заходів;

- доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг.

 

РОЗДІЛ II

Сучасний стан житлово-комунального господарства

 

 Житлово-комунальне господарство, як основа соціальної сфери життя людини, є однією з найменш сучасно оснащених галузей народного господарства. Кризові явища в суспільстві та залишковий принцип фінансування галузі призвели до подальшого суттєвого загострення її проблем. Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції. Нестача власних та бюджетних фінансових ресурсів, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення житлово-комунального підприємства та розвитку комунальної інфраструктури.

 

2.1. Житлове господарство

Житловий фонд  на території Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади складає ____ будинків загальною площею ______ тис.кв. м., з них частка  комунального житлового фонду становить ___будинків загальною площею _____ тис. кв. м.

Станом на 01.01.2017 року у власність громадян передано _____квартир загальною площею _____тис. кв. м, що складає 99,2відсотка від наявного житлового фонду комунальної власності.

 

 

2.2. Водопровідно-каналізаційне господарство

Централізоване водопостачання та водовідведення в селищі забезпечується Наркевицьким ККП. На території селища розташовані чотири  насосні станції цього підприємства  та 17,5 км. водопровідних і 7,9 км каналізаційних мереж.

Каналізаційна мережа прокладалася в основному у 1960 роках  Постійні збої в роботі каналізаційних мереж призводять до погіршення екологічної та техногенної ситуації, підйому рівня ґрунтових вод, погіршення якості питної води.

Проводиться водопостачання територій сіл, які увійшли до селищної об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок цього виникла гостра потреба в:

- забезпеченні населення високоякісною питною водою;

- проведенні планових ремонтів мереж та насосних станцій;

- улаштуванні неметалевих люків на оглядових колодязях;

- проведенні заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційних мереж під тиском;

- веденні обліку і забезпеченні ощадливого споживання води;

- використанні новітніх технологій при реконструкціях водопровідно- каналізаційного господарства.

2.3. Комунальне господарство та благоустрій

          Благоустрій селища, сіл покладено на Наркевицький ККП.

У комунальній власності селищної громади  перебуває ___км доріг, 5,2 км. мереж зовнішнього освітлення, 500 од. світлоточок, 2,2 км мереж зливової каналізаці, три спортивні майданчики та інші об᾽єкти благоустрою.

Розширення мережі зливової каналізації за рахунок будівництва додаткових колекторів забезпечує захист житлового фонду від підтоплення.

Не до кінця вирішене питання модернізації обладнання існуючої мережі зовнішнього освітлення, перехід до сучасних енергоощадних технологій.

Несанкціоноване розміщення твердих побутових відходів є суттєвим чинником негативного впливу на земельні, водні та лісові ресурси і здоров᾽я людей. Масові накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вздовж автомобільних доріг та залізничних колій, в лісонасадженнях та поблизу водоймищ, в зоні житлової забудови є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і підлягають терміновій утилізації.

Видалення дерев, що досягли вікової межі, аварійних та фаутних дерев а також відновлення зелених насаджень  не носить системного характеру. Існує потреба у влаштуванні парків, скверів, розширенні зелених зон та місць для відпочинку громадян.

Окремої уваги потребує стан під᾽їздних шляхів до кладовищ.

2.4. Ритуальне обслуговування

        Ритуальне обслуговування та поховання померлих громадян покладено на  Наркевицький ККП. Всього  на території громади  16 діючих кладовищ

 

РОЗДІЛ III

Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства

1. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення  сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів  і національних стандартів.

Реформування житлово-комунального господарства передбачає широке роз'яснення процесу і результатів реформ.

Для досягнення мети реформування необхідно вирішити питання щодо:

  - узгодження економічних інтересів держави, територіальної громади та суб'єктів господарювання;

  - забезпечення можливості розв'язання мешканцями громади житлових проблем;

  - створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг за доступними цінами, які стимулюють енергозбереження;

  - запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства;

 -  підвищення ефективності  використання  енергоносіїв та інших ресурсів, підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов для переходу на раціональне використання та економне витрачання енергоресурсів;

 - стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури;

- поліпшення якості управління житлом та комунальною інфраструктурою.

- захисту прав споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами;

- створення, на основі ринкових перетворень, умов для розвитку, оновлення та ефективного функціонування всіх об'єктів житлово-комунального господарства, підприємств і організацій різних форм власності;

- забезпечення права власників житла обирати виконавця послуг з обслуговування житлових будинків та впливу на якість його утримання.

 

2. Передбачається здійснення заходів Програми в таких сферах:

- утримання будинків,  споруд і прибудинкових  територій,  ;

- надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

- ремонту будинків, споруд та інженерних мереж;

- благоустрою населених пунктів;

- підвищення енергоефективності будинків та споруд

 

РОЗДІЛ IV  

Основні завдання Програми та засоби необхідні для їх виконання

Основними завданнями Програми є :

- розвиток та запровадження підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері;

- забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня тарифів на житлово-комунальні послуги;

- підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів;

- створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;

- реалізація існуючих та розробка нових проектів з комплексного благоустрою територій населених пунктів;

- запровадження енергозберігаючих технологій і засобів управління зовнішнім освітленням селища;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження, утворення фондів енергозбереження, створення спостережних рад з енергозбереження;

- реконструкція зелених насаджень, розроблення довгострокового плану озеленення населених пунктів

- будівництво, ремонт, реконструкція вулично-дорожньої мережі;

- поліпшення ритуального обслуговування населення;

- залучення громадськості до процесів формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства.

- стимулювання інвестиційного процесу та ефективного використання енергетичних і матеріальних ресурсів виробниками та споживачами послуг;

- створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації вторинних ресурсів, розробка схеми санітарної очистки території селищної ради;

- пріоритетність інноваційного розвитку систем життєзабезпечення населених пункт

РОЗДІЛ V

Базові принципи досягнення стратегічних цілей

5.1. Удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством.

Система управління повинна об'єднати зусилля селищної  ради та підприємств житлово-комунального господарства всіх форм власності для реформування та ефективного функціонування галузі в умовах ринкової економіки.

Першочерговими заходами реформування галузі є завершення розроблення ефективної сучасної системи управління, впорядкування відносин власності, визначення замовників житлово-комунальних послуг.

Ключовою проблемою цього етапу реформування житлово-комунального господарства є запровадження системи договірних відносин, зумовлених появою у цій сфері господарюючих суб'єктів різних організаційно-правових форм.

Ефективне управління діяльністю житлово-комунального господарства потребує розроблення виробничої та інвестиційної програм, формування та встановлення тарифів як засобу фінансового забезпечення цих програм; запровадження моніторингу діяльності підприємств, що дасть можливість селищній раді реалізувати свої повноваження із забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

 

5.2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, розвиток конкурентного середовища.

Головною метою демонополізації житлово-комунальної галузі є зниження негативних наслідків монополізації економіки, які полягають у встановленні монопольно високих цін і тарифів, нав'язуванні умов договорів, не вигідних замовникам.

Процес демонополізації, в першу чергу, стосується житлового господарства. Залучення населення до самоуправління та утримання житлових будинків дозволить самим мешканцям здійснювати контроль за станом технічного обслуговування та ремонту житла, що значно підвищить якість наданих послуг.

Розвиток конкурентного середовища в житловому господарстві залежить від нових структур, які будуть замовниками житлових послуг, візьмуть на себе функції управління житлом, а також від нових приватних структур, для яких бізнес в сфері утримання та експлуатації житлового фонду буде привабливим в економічному плані.

З метою поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення умов для здорової конкуренції передбачається:

- створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які будуть замовниками  житлово-комунальних послуг;

- передача в управління житлових будинків суб’єктам підприємниць діяльності на конкурсних засадах;

 - реорганізація діючого житлово-комунального підприємства, перетворення його на рівноправного партнера на ринку послуг; створення альтернативних підприємств;

- організації конкурсів на виконання спеціалізованих робіт (обслуговування ліфтів, внутрішньобудинкових мереж, димовентканалів, димоходів, вивезення сміття та інші);

-- організації системи розрахунків за використані ресурси і спожиті послуги на основі договорів (угод), а також застосування економічних санкцій за порушення договірних зобов'язань.

 

5.3. Впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у житлово-комунальній сфері.

Основними функціями селищної ради як представника власника житлового фонду є:

- дотримання нормативно-технічних вимог з утримання та використання житла і об'єктів комунальної інфраструктури;

- забезпечення необхідного фінансування для утримання житлового фонду, об᾽єктів тепло-водопостачання, водовідведення та благоустрою;

- укладення договорів з відповідними організаціями (компаніями) із управління комунальним житловим фондом на конкурсних засадах;

- забезпечення систематичного контролю за реалізацією договорів на виконання робіт щодо збереження житлового фонду і інженерних мереж параметрами, обсягами та якістю житлово-комунальних послуг;

- сприяння створенню об'єднань (асоціацій) співвласників багатоквартирних будинків.

Розмежування форм власності в житловому господарстві, зміна функцій сприятимуть формуванню двох рівнів конкурентних відносин: конкуренції у сфері управління нерухомістю за отримання від власника замовлення на управління житловим фондом і конкуренції підрядних організацій усіх форм власності за отримання замовлення на обслуговування житла.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків повинні стати основною формою організації утримання та експлуатації житлових будинків і прибудинкових територій, підвищення рівня їх благоустрою та умов проживання.

 

5.4. Удосконалення фінансово-кредитного механізму роботи житлово-комунального господарства, здійснення ефективної тарифної політики.

Вироблення гнучкої та ефективної тарифної політики у житлово-комунальній сфері на сучасному етапі реформування житлово-комунального господарства повинно ґрунтуватися на таких основних принципах:

- розрахунку тарифів на комунальні послуги, що підлягають регулюванню, для забезпечення повного відшкодування операційних та капітальних витрат;

- розроблення та запровадження механізму відшкодування із бюджету різниці між їх фактичною вартістю та затвердженим розміром тарифу;

- залученням громадськості до процесу  встановлення тарифів;

- реструктуризація дебіторської та кредиторської заборгованості за житлово-комунальні послуги;

- застосування санкцій проти неплатників та посилення матеріальної відповідальності сторін за невиконання або несвоєчасне виконання своїх договірних зобов'язань;

- перехід від оплати комунальних послуг за нормами споживання до оплати за обсягами їх фактичного споживання;

- проведення громадських слухань, інформаційно-роз'яснювальних кампаній у засобах масової інформації та спеціальних кампаній для дітей шкільного віку з метою підвищення рівня усвідомлення всіма зацікавленими сторонами і споживачами необхідності впровадження тарифів, які забезпечують повне відшкодування вартості послуг.

 

РОЗДІЛ VI

Фінансово-економічне забезпечення Програми

Розв'язання проблеми забезпечення фінансової стабілізації житлово-комунального комплексу є головною передумовою формування економічних взаємовідносин у цій галузі.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів:  

  • Державного бюджету,
  • коштів обласного бюджету, за умови співфінансування з місцевого бюджету;
  • місцевого бюджету;
  • інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства потрібно здійснити наступні заходи:

- реструктуризацію та ліквідацію заборгованості у сфері житлово-комунального господарства відповідно до чинного законодавства;

- забезпечити стабільне і достатнє поточне фінансування виробництва житлово-комунальних послуг.

- проводити суцільну інвентаризацію заборгованості за видами житлово-комунальних послуг у розрізі кожного особового рахунка споживача;

- визначати реальність заборгованості відповідно до норм цивільного законодавства (терміни виникнення, зміни у складі сімей тощо);

- застосовувати в межах, визначених чинним законодавством, заходи примусового стягнення заборгованості з громадян;

- забезпечувати прозорість розгляду та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги за участю громадських організацій, проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності своєчасної оплати житлово-комунальних послуг;

- проводити переоблік (уточнення) громадян та членів їх сімей, які мають право на пільгову оплату житлово-комунальних послуг;

Кошти ,передбачені цією Програмою, підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування проекту місцевого бюджету.

 

РОЗДІЛ VII

Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом.

          2.Щорічно виконавчий комітет селищної ради звітує про стан виконання Програми та запланованих щорічних заходів щодо реалізації її положень на сесії селищної ради. 

3. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законодавством порядку.

РОЗДІЛ VIII

Очікувані результати

Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій селищної ради, споживачів та виконавців житлово-комунальних послуг на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного власника і розвитку конкуренції.

         Виконання Програми дасть можливість:

- забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;

- зробити доступними послуги для населення за умови їх своєчасної оплати;

- створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

- створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства ;

- провести комплексну модернізацію і технічне переоснащення об᾽єктів житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

- забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

- забезпечити прозорість у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- забезпечити обґрунтованість і прозорість умов реалізації дотаційної політики держави стосовно малозабезпечених верств населення;

- забезпечити захист прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

- забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

           Виконання Програми здійснюються підприємствами житлово-комунального господарства з селищною  радою Для виконання даних заходів планується залучити кошти обласного та державного бюджету, отриманих у вигляді різних субвенцій.

 

 

Секретар селищної ради                   Т.КОЗАК

Додаток 1

ЗАХОДИ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

НАРКЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  НА 2017 – 2020 РОКИ

№ з/п

Завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Очікувані результати реалізації

6

Забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства.

Впровадження економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги

2017

Виконавчий комітет селищної ради.

Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат

Регулярне коригування тарифів на житлово-комунальні послуги залежно від рівня інфляції згідно з чинним законодавством

2017 – 2020 роки

Виконавчий комітет селищної ради

Приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат

Проведення аналізу собівартості наданих житлово-комунальних послуг та динаміки фінансових показників виконавців  житлово-комунальних послуг.

Щорічно

Виконавчий комітет селищної ради

Зниження неефективних витрат у собівартості послуг.

Сприяння реструктуризації заборгованості населення за спожиті послуги, підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги всіма споживачами.

2017 – 2020 роки

Виконавчий комітет селищної ради

Забезпечення безперебійного надання житлово-комунальних послуг

Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо встановлення плати за житлово-комунальні послуги відповідно до їх якості та обсягів споживання, порядку і правил проведення перерахунків у разі порушення цих вимог виробниками (виконавцями) послуг.

2017 – 2020 роки

Виконавчий комітет селищної ради.

Врегулювання відносин між виробниками (виконавцями) та споживачами житлово-комунальних послуг у частині відповідності плати рівню, якості та обсягам споживання цих послуг.

 

Секретар селищної ради                         Т.КОЗАК

Додаток 4

 

Заходи з утримання та розвитку вулично-дорожнього господарства

 

№ з/п

Заходи

Одиниця вимірю-вання

2017 рік

2018рік

2019 рік

2020 рік

Всього

1

Будівництво, реконструкція вулиць та доріг комунальної власності.

млн. грн.

1,8

2,0

3,0

3,5

11,8

2

Капітальний ремонт вулиць та доріг комунальної власності.

млн. грн.

2,5

2,5

2,5

3,0

12,6

3

Поточний ремонт вулиць, доріг, внутрішньо квартальних проїздів, тротуарів, господарських майданчиків комунальної власності.

млн. грн.

0,8

0,8

0,8

0,8

3,9

4

Проведення робіт по грейдеруванню  ґрунтових вулиць та узбіч вулиць з твердим покриттям

млн. грн.

0,25

0,25

0,3

0,3

1,35

5

Утримання вулично-дорожнього господарства

млн. грн.

0,25

0,25

0,3

0,3

1,35

 

ВСЬОГО КОШТІВ:

 

5,7

5,9

7,0

8,0

31,5

 

 

 

Секретар селищної ради                          Т.КОЗАК

Додаток 3

 

Заходи з утримання та розвитку інженерних мереж

№ з/п

Заходи

Одиниця вимірювання

2017 рік

2018рік

2019 рік

2020 рік

Всього

1

Ремонт мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

200,0

200,0

200,0

250,0

1050,0

2

Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення

тис. грн.

200,0

200,0

200,0

250,0

1050,0

3

Будівництво мереж  зовнішнього освітлення

тис. грн.

300,0

300,0

300,0

300,0

1500,0

4

Технічне обслуговування об᾽єктів водопровідно-каналізаційного господарства

тис. грн.

200,

200,0

200,0

200,0

1000,0

 

ВСЬОГО КОШТІВ

тис. грн.

2700,0

2100,0

2100,0

2100,0

11600,0

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Т.КОЗАК

 

Додаток 5

Заходи з утримання та розвитку благоустрою населених пунктів

№ з/п

Заходи

Одиниця вимірювання

2017 рік

2018рік

2019 рік

2020 рік

Всього

Джерело

фінансування

1

Ремонт малих архітектурних форм (дитячі та спортивні майданчики та інше)

тис. грн.

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

Місцевий бюджет

2

Прибирання місць загального користування

тис. грн.

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

Місцевий бюджет

3

Ліквідація стихійних звалищ

тис. грн.

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

Місцевий бюджет

4

Видалення аварійних, сухостійних  дерев санітарна обрізка та омолодження

тис. грн.

200,0

200,0

200,0

200,0

1000,0

Місцевий бюджет

5

Утримання пам᾽ятників

тис. грн.

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

Місцевий бюджет

6

Влаштування огорож

тис. грн.

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Місцевий бюджет

7

Покос бур᾽янів та іншої рослинності

тис. грн.

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

Місцевий бюджет

 

ВСЬОГО КОШТІВ

тис. грн.

13435,0

12440,0

15245,0

16250,0

70800,0

 

 

Секретар селищної ради                           Т.КОЗАК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь