Наркевицька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Про затвердження штатного розпису і кошторису видатків на утримання апарату Наркевицької селищної ради та її виконавчих органів

Дата: 04.12.2019 08:44
Кількість переглядів: 457

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

VІІ скликання

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

шістдесят першої (позачергової)  сесії

 грудня 2019 року                        Наркевичі                              №   61/2019

 

Про затвердження штатного розпису і

кошторису видатків на утримання апарату

Наркевицької селищної ради та її виконавчих

органів

 

   Керуючись пунктом 5 частини першої  статті  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами, Постановою КМУ від 24.05.2017р. №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» зі змінами, Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», за рекомендацією постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,   селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити на 2020 рік :

     1.1. штатний розпис та кошторис видатків на утримання апарату Наркевицької  селищної ради та її виконавчих органів на 2020 рік (додаток1);

     1.2. умови оплати праці працівників виконавчого  апарату Наркевицької селищної ради робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на  2020 рік (додаток 2).;

      1.3. Положення про порядок преміювання працівників виконавчого апарату  Наркевицької  селищної ради на 2020 рік (додаток 3).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії  Павлюк І.О.).

 

Селищний голова                       Л.ГУЛА

 

 

Додаток 2

                                                                                           до рішення 61(позач.)  сесії селищної ради  від 21.12.2019 №  61/2019

 

У М О В И

оплати праці працівників виконавчого апарату

Наркевицької  селищної ради та робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на  2020 рік

 

     Керуючись статтею 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», на підставі Постанови КМУ від 09.03.2006р. №268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами, Постановою КМУ від 24.05.2017р. №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,:

 

1.Преміювання працівників апарату селищної ради проводити відповідно від особистого вкладу кожного працівника до загального результату роботи у межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

2.При наданні щорічної відпустки службовцям (діловодам, завідуючому господарством),  соціальним робітникам надавати допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу, всім іншим працівникам виконавчого апарату селищної ради – в розмірі середньомісячного заробітку. Робітникам, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів (прибиральнику службових приміщень, водію) надається матеріальна допомога в розмірі посадового окладу.

3.Надання матеріальної допомоги для працівників виконавчого апарату селищної ради на вирішення соціально-побутових питань проводити 1 раз в рік у розмірі середньомісячного заробітку, діловодам та завідуючому господарством  – у розмірі посадового окладу.

4. Преміювання та надання допомоги на оздоровлення і для вирішення соціально-побутових питань  працівникам виконавчого апарату селищої ради проводити на підставі розпорядження селищного голови, а в разі його відсутності – виконуючого обов'язки селищного голови.

 

 

Секретар селищної ради                           Т.КОЗАК

 

Додаток 3

                                                                                           до рішення 61 (позач.)  сесії селищної ради  від 21.12.2019  №   61/2019

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок преміювання

працівників виконавчого апарату

Наркевицької  селищної ради та робітників, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів на  2020 рік

Положення про порядок преміювання працівників апарату селищної ради (далі Положення) розроблено на підставі статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та у відповідності з постановою КМУ від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, Постановою КМУ від 24.05.2017р. №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів».

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Цим Положенням визначається порядок і умови виплати премії селищному голові , посадовим особам, службовцям і робітникам, зайнятих обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

1.2.Преміювання вищезазначених осіб селищної ради проводиться щомісячно за сумлінне виконання вказівок та доручень керівництва органу місцевого самоврядування , дотримання і виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, їх особистий вклад у загальні результати роботи. Також працівники виконавчого апарату селищної ради можуть преміюватись до професійного свята (Дня місцевого самоврядування), державних свят та ювілейних дат у розмірі посадового окладу. Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів преміюються залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи.

1.3.Джерелом для виплати премії є фонд преміювання, який утворюється відповідно кошторису на 2020 рік та економії фонду оплати праці з бюджету селищної ради.

1.4. Премії виплачені на підставі цього Положення, включаються у розрахунок середньої заробітної плати при обчисленні її у всіх випадках, згідно з діючим законодавством (для оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, виплати за час щорічної та додаткової відпусток або компенсації за невикористану відпустку тощо). Премії виплачуються у заробіток того місяця, на який вони припадають, згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

1.5.Не виплачується премія повністю або частково особам, які допустили порушення трудової дисципліни, на яких за таке порушення накладено дисциплінарне стягнення, а також,  які у цей період перебували у відпустці без збереження заробітної плати, черговій щорічній та додаткових відпустках, одержували допомогу з тимчасової непрацездатністі.

1.6.Особам, які звільнилися з роботи в місяці, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються за винятком тих працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися з роботи за станом здоров`я.

2.ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА ВИПЛАТИ ПРЕМІЇ

2.1.Преміювання селищного  голови  проводиться на підставі рішення сесії селищної ради за місяці, вказані в рішенні . За умови наявності коштів фонду оплати праці  можна додатково преміювати селищного голову  до загальнодержавних та професійних свят в розмірі середньомісячної заробітної плати  з врахуванням доплати за ранг та вислугу років.

2.2.Преміювання інших працівників виконавчого  апарату селищної ради проводиться на підставі розпорядження селищного голови.

2.3.Конкретний розмір щомісячної премії встановлюється в залежності від їх особистого вкладу в загальні результати роботи у відсотковому відношенні до середньомісячної заробітної плати.

2.4.Рішення щодо відсоткового зниження розміру премії приймає: щодо селищного голови - сесія селищної ради, інших працівників апарату селищної ради - селищний голова.

 

 

Секретар селищної ради                          Т.КОЗАК

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Додаток  1

                                                                                                      до рішення 61 (позачергової) сесії

                                                                                                      Наркевицької селищної ради ОТГ

                                                                                                      від 21.12.2019 року №  -61/2019

               

СТРУКТУРА

виконавчого апарату селищної ради

на 2020 рік

№п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

1

Голова ОТГ

1

2

Секретар ради

1

 

3

Перший заступник

1

 

4

заступник

1

5

Керуючий справами виконавчого комітету

1

6

старости

6

7

Начальник фінансового відділу

 

1

8

Головний спеціаліст

2

9

Начальник відділу обліку і звітності

1

10

Головний спеціаліст

4

11

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій

1

 

12

Головний спеціаліст

1

13

начальник відділу земельних відносин,екології, містобудування та архітектури

1

 

14

Головний спеціаліст

2

15

Діловод

8

16

Начальник відділу організаційної та інформаційно-технічної роботи

1

17

Начальник юридичного відділу

1

18

Начальник відділу соціального захисту населення

1

 

19

Головний спеціаліст

2

20

Начальник відділу освіти,молоді, спорту

1

21

Головний спеціаліст

4

22

Начальник відділу культури і туризму

1

23

Головний спеціаліст

1

24

Начальник центру надання адміністративних послуг

1

25

Державний реєстратор

1

26

Адміністратор

1

27

Начальник військо-облікового столу

1

28

Завгосп

1

29

водій

1

30

Прибиральниця службових приміщень

0,5

                                     Всього 50,5

Секретар ради                            Т.КОЗАК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь