Наркевицька селищна рада Хмельницького району Хмельницької області громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Рішення № 77 Про схвалення проекту програми «Піклування» Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НАРКЕВИЦЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Наркевицької селищної  об’єднаної територіальної громади

6 засідання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.05. 2018 року                                        Наркевичі                                  № 77

 

 

Про схвалення проекту програми

«Піклування» Наркевицької селищної  об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

З метою запровадження додаткових гарантій соціального захисту, що дозволяють підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених мешканців об’єднаної територіальної громади, керуючись статтями 34,52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року

№280/97-ВР,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  29  квітня 2004

№558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги», виконавчий комітет

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Рекомендувати         селищній   раді       затвердити        проект       програми

«Піклування»  Наркевицької селищної  об’єднаної            територіальної громади на 2018-2020 роки що додається.

 

Селищний голова            Л.ГУЛА

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету селищної  ради

22.05.2018 р.   №____

 

 

ПРОГРАМА «ПІКЛУВАННЯ» НАРКЕВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018-2020 РОКИ

 

1.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА

 ПРОГРАМА

 

Соціальний захист населення – одна з важливих функцій держави, яка має спрямовуватись на підтримку соціально - незахищених верств населення (пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей та інших сімей (осіб) та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах).

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут. Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати), а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів селищного бюджету шляхом надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям громади, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини.

Соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість жителів громади опиняється в скрутному становищі зумовлює доцільність надання додаткової фінансової допомоги, пільг і підтримки соціально незахищеним громадянам.

Незважаючи на підтримку Держави, на території населених пунктів Наркевицької ОТГ проживає багато соціально-незахищених громадян, які потребують адресної допомоги.

Станом на 01 січня 2018 року на території Наркевицької селищної  ОТГ проживає  2073 пенсіонерів, 579       осіб з інвалідністю старше 18 років, 206 дитини з обмеженням життєдіяльності, 87 учасників антитерористичної операції, 19 дітей, позбавлених батьківського піклування, 1 дитина сирота, 27 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених             батьківського       піклування     4 прийомних   сім’ї, 1 дитячий будинок сімейного типу, 85 багатодітних сімей (3 і більше дітей), 6 - сімей, в яких діти виховуються одним із батьків, 22 дитини, які перебувають у складних життєвих обставинах.                 

Прийняття Програми забезпечить розв’язання соціальних проблем громади, оскільки для їх вирішення будуть застосовуватись принципи системності та комплексності, координація взаємодії структурних підрозділів міської ради та громадськості.

 

 2. МЕТА ПРОГРАМИ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

 

Метою Програми є подальше вирішення невідкладних питань  соціального обслуговування громадян ОТГ, інформаційне забезпечення та здійснення конкретних заходів спрямованих на забезпечення достатнього життєвого рівня кожної особистості, надання адресної підтримки, сприяння розвитку партнерських відносин з громадськими організаціями діяльність яких спрямована на надання різних видів соціальної допомоги та послуг.

Через соціальну підтримку виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства, підтримати їх життєдіяльність, тобто створити передумови для задоволення власних і водночас суспільно позитивних потреб та інтересів.

Виконання Програми дасть змогу поліпшити матеріальний стан сімей, які опинились в складних життєвих обставинах розширити сферу надання соціальних послуг організувати підтримку громадських організацій діяльність яких має соціальне спрямування

Для досягнення мети Програми передбачається:

 1. здійснення конкретних заходів, спрямованих на задоволення інтересів і повсякденних потреб громадян та забезпечення права кожного на достатній рівень життя;
 2. виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 №558;
 3. вивчення проблем осіб, дітей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах та координація дій щодо соціального партнерства, спрямована на забезпечення їх вирішення та піднесення на якісно новий рівень турботи громади про своїх співгромадян;
 4. удосконалення системи підтримки активістів, волонтерів які співпрацюють з установами та організаціями соціальної сфери діяльності.
 5. здійснення для жителів громади заходів з нагоди державних свят, їх відзначення та привітання з визначними подіями в їхньому житті, а також вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;
 6. створення сприятливих умов для діяльності громадських організацій ОТГ та надання їм фінансової підтримки для виконання статутних повноважень;
 7. сприяння розвитку системи надання соціальних послуг, розширення їх переліку та підвищення якості їх надання відділом

 

 

3.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Прийняття Програми та залучення на її виконання коштів селищного бюджету сприятимуть вирішенню завдань та спільного пошуку методів розв’язання проблем, що стоять перед громадою.

Цілеспрямоване виконання заходів Програми забезпечить:

 1. зміцнення становища осіб, дітей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах (в т.ч. ветеранів, осіб з інвалідністю, громадян старшого покоління), підвищення їх соціальної захищеності, надання додаткових соціальних гарантій та покращення соціального самопочуття людини, забезпечення її добробуту та створення нової якості життя для кожної особи;
 2. подальше закріплення позитивних тенденцій у прискоренні розв’язання наявних проблем соціально вразливих категорій громадян;
 3. підвищення результативності виконання установами соціального захисту населення громади своїх завдань та вдосконалення якості надання послуг;
 4. закріплення встановлених партнерських відносин між владою та громадськістю;
 5. зростання постійної турботи про соціально-незахищених жителів громади;

 

 

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програма фінансується за рахунок коштів селищного бюджету.

Загальна сума видатків на виконання заходів Програми визначається щорічно та затверджується рішенням селищної ради.

В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету селищної ради

22.05.2018 р.   №_____

Перелік заходів Програми «Піклування» Наркевицької селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

 

 

№ з/п

 

Перелік заходів програми

 

 

Терміни

 

 

Виконавці

1

2

3

4

1.

Проводення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення в т.ч. через діяльність

«мобільного соціального офісу» щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту.

постійно

Відділ соціального захисту населення

2.

Удосконалення системи соціального обслуговування і надання різних видів соціальних послуг особам, які обслуговуються

Відділом соціального захисту населення

постійно

Відділ соціального захисту населення

3.

Проведення обстеження матеріально- побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб жителів громади у соціальних послугах, максимального

задоволення їх запитів, формуючи бази даних за напрямками роботи.

постійно

Відділ соціального захисту населення

4.

Залучення громадські організації до надання соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку та здійснювати заходи,

спрямовані на їх фінансову підтримку.

в разі потреби

Відділ соціального захисту населення, громадські

Організації

5.

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) для часткової компенсації витрат за оплату комунальних послуг, електроенергії та природного газу:

 • матері учасника бойових дій, який загинув в Афганістані

 

постійно

Відділ соціального захисту населення

6

Надавання матеріальної допомоги на лікування особам з інвалідністю, які, захищаючи незалежність та суверенітет України під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання інших обов’язків

військової служби.

1 раз на рік

Відділ соціального захисту населення

7.

Оновлення       банки       даних       осіб       із інвалідністю,багатодітних   сімей,    дітей    та

сімей соціально - незахищених категорій.

1 раз на рік

Відділ соціального захисту населення

8.

Організація         проведення         культурно- мистецьких заходів до Дня людей похилого віку, Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

2 рази на рік

Відділ соціального захисту населення Відділ культури та туризму

9.

Привітання мешканців ОТГ, які відзначають ювілейні дати: 90, 95, 100 та 105 років.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення

Відділ

організаційної та інфармаційної роботи

10.

Надавання одноразової матеріальної допомоги                           членам сімей загиблого (померлого)                      військовослужбовця

(військовозобов’язаного, резервіста), що загинув   (помер)   при   виконанні   обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

пораненим військовослужбовцям потерпілим, при отриманні контузії, тяжких поранень, які захищали незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України в зоні АТО.

В         разі потреби

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення

11

Надання допомоги окремим категоріям та виділяти кошти з нагоди:

 • Дня матері - матерям учасників бойових дій, які загинули або померли.
 • Міжнародного Дня сім’ї - матерям, які виховали 5 і більше дітей;
 • Дня Перемоги - фронтовикам;
 • Дня захисту дітей - дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;
 • Дня знань - дітям, учасників АТО, які отримали інвалідність, загинули (померли).
 • Міжнародного дня людей похилого віку - громадянам похилого віку - активістам, волонтерам, які співпрацюють з установами та організаціями соціальної сфери діяльності;
 • Міжнародного дня інвалідів - особам з інвалідністю до 18 років;
 • Дня Святого Миколая - дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування;

Нового року - дітям, які опинились в складних життєвих обставинах.

постійно

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення

12

Надання   одноразової   допомоги   одному   з батьків при народженні двійнят, близнюків

або двох дітей в один рік.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення.

13.

Придбання подарунків для дітей військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та

територіальну цілісність України.

1 раз на рік

Відділ соціального захисту населення.

14.

Надання допомоги на поховання одиноких і непрацюючих громадян, громадян, поховання яких не можуть здійснити рідні з об’єктивних причин, померлих громадян без визначеного місця проживання, а також громадян, особи яких не встановлені, у разі їх смерті на

території ОТГ.

В разі потреби

Виконавчий комітет, Відділ соціального захисту населення

15.

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від

29.04.2004 року №558.

щомісяця

селищна рада, Відділ соціального захисту населення

16.

Відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій громадян автомобільним та залізничним транспортом та надання інших

пільг населенню.

щомісяця

селищна рада, Відділ соціального захисту населення

22.

Оплата за перебування в закладах соціального захисту особам, які перебувають на території громади без реєстрації та особам, що проживають в

умовах, які загрожують іх здоров’ю і життю.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення

23.

Забезпечення людей, які постраждали від переохолодження, у період низьких температур (-20 С та нижче) протягом зимового періоду місцем для зігріву, гарячим

чаєм та медичною допомогою, в разі потреби.

В разі потреби

Відділ соціального захисту населення

 

     

Секретар виконкому                       Т.КОЗАК

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету селищної ради

22.05.2018 р.   №_____

 

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми «Піклування» Наркевицької селищної  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

№ з/п

 

Перелік заходів програми

Фінансуван ня

тис. грн.

 

2

5

1.

Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг   особам  з  інвалідністю,   ветеранам війни та праці,

громадянам похилого віку та здійснювати заходи, спрямовані на їх фінансову підтримку.

40,00

2.

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян,     які     постраждали     внаслідок    Чорнобильської

катастрофи)   для   часткової   компенсації   витрат   за   оплату

 

 

комунальних послуг, електроенергії та природного газу:

 • матерям учасників бойових дій, який загинув в Афганістані;

 

 

 

5,00

3.

Організація проведення культурно-мистецьких заходів до Дня

людей похилого віку, Міжнародного дня осіб з інвалідністю.

1,00

4.

Здійснення   привітання   мешканців   ОТГ,   які   відзначають

ювілейні дати: 90, 95, 100 та 105 років.

2,00

5.

Надання одноразової матеріальної допомоги

 • членам сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), що загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 • пораненим військовослужбовцям потерпілим, при отриманні контузії, тяжких поранень, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в зоні АТО.

 

 

10,00

 

 

 

 

 

6.

Надання допомоги окремим категоріям та виділення коштів з

 

 

нагоди:

 

 

- Дня матері - матерям учасників бойових дій, які загинули або

2,00

 

померли.

 

 

- Міжнародного Дня сім’ї - матерям, які виховали 5 і більше

1,00

 

дітей – 20 сімей;

 

 

- Дня Перемоги - фронтовикам;

2,00

 

- Дня   захисту  дітей   -   дітям,   які   опинились   в   складних

2,00

 

життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавлених

 

 

батьківського піклування;

 

 

- Дня знань - дітям, учасників АТО, які отримали інвалідність,

1,0

 

загинули (померли).

 

 

-  Міжнародного  дня  людей   похилого  віку   -   громадянам

 

 

похилого віку - активістам, волонтерам, які співпрацюють   з

 

 

установами та організаціями соціальної сфери діяльності;

4,00

 

- Міжнародного дня   інвалідів - особам з інвалідністю до 18

 

 

років;

6,00

 

- Дня Святого Миколая - дітям-сиротам, дітям, позбавлених

 

 

батьківського піклування;

1,00

 

- Нового року - дітям, які опинились в складних життєвих

 

 

обставинах.

2,00

7

Надання   одноразової   допомоги   одному   з    батьків   при народженні двійнят, близнюків або двох дітей в один рік.

1,0

8

Придбання подарунків для дітей військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну

цілісність України.

1,00

9

Надання допомоги на поховання одиноких і непрацюючих громадян, громадян, поховання яких не можуть здійснити рідні з об’єктивних причин, померлих громадян без

визначеного місця проживання, а також громадян, особи яких не встановлені, у разі їх смерті на території ОТГ.

5,00

10

Оплата за перебування в закладах соціального захисту особам, які перебувають на території громади без реєстрації та особам, що проживають в умовах,

які загрожують іх здоров’ю і життю.

10,00

11

Забезпечення людей, які постраждали від переохолодження, у період низьких температур (-20 С та нижче) протягом зимового періоду місцем для зігріву, гарячим чаєм та

медичною допомогою, в разі потреби.

1,00

        

 Секретар виконкому                 Т.КОЗАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь